Tekes ja Suomen Akatemia: SHOK-konsepti on kehittämiskelpoinen

Strategisen huippuosaamisen keskittymien malli ei ole valmis, mutta sitä kannattaa kehittää.

Suomalaisen innovaatiojärjestelmän kehittämiseksi ja yritysten kilpailukyvyn tukemiseksi tarvitaan rohkeita kokeiluita ja rohkeita valintoja. Vuonna 2007 käynnistetty SHOK-toiminta oli valtiolta rohkea päätös. Erityisesti yritykset ovat olleet tyytyväisiä toimintamalliin, joka tarjoaa niille hyödynnettävää tutkimustietoa liiketoiminnan polttoaineeksi.

"Arvioinnin mukaan yksi iso SHOK-toiminnan onnistuminen on metsäklusterin kehitys biotalousklusteriksi. SHOK on osaltaan nopeuttanut koko toimialan uudistumista ja uudelleen määrittelyä. Kyseessä on iso asia, jonka vaikutukset näkyvät vasta pitkän ajan kuluttua", toteaa Tekesin pääjohtaja Pekka Soini.

Myös rahoittajat valmiita muuttamaan omia toimintatapojaan

"Hyvä että SHOK-toiminnan arviointi on nyt tehty. Se tuo esille kehityskohteet, joiden pohjalta toimintamallin kehittämistä on hyvä jatkaa. Olemme valmiita muuttamaan omia toimintatapojamme, jotta SHOK-konseptista saadaan nykyistä parempi", pääjohtaja Soini jatkaa.

Suomen Akatemian pääjohtajan Heikki Mannilan mielestä nyt julkaistu arviointi osoittaa, että tutkimuksen ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön jatkuva kehittäminen on tarpeen. "Mallia on tärkeä kehittää edelleen, ja samalla on hyvä muistaa, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen ja rahoittaminen on iso kokonaisuus, jossa on monia rahoitusmuotoja. SHOKit ovat vain yksi tätä toimintaa edistävistä välineistä."

Tekes on rahoittanut SHOKien tutkimusohjelmia yhteensä 372,5 miljoonalla eurolla vuosina 2008–2012. Tekesin rahoitusosuus kokonaisuudesta on noin puolet. Noin 40 prosenttia SHOKien rahoituksesta on yksityistä panostusta ja noin 10 prosenttia muuta julkista panostusta. Vuonna 2012 Tekes rahoitti SHOKeja 116 miljoonalla eurolla, mikä on noin viidesosa Tekesin myöntövaltuuksista.

Suomen Akatemia on rahoittanut SHOKien teemoihin kuuluvia tai niitä sivuavia tutkimushankkeita vuonna 2012 noin 52 miljoonalla eurolla. Tästä summasta noin 23 miljoonaa euroa suuntautui hankkeille, jotka liittyvät suoraan SHOKeihin. Erillisessä suunnatussa haussa Akatemia rahoitti SHOK-hankkeita yhteensä 8 miljoonalla eurolla vuonna 2012. Haun teemat oli valmisteltu yhdessä SHOKien kanssa.

Lisätietoja

Pääjohtaja Pekka Soini, Tekes
puh. 029 50 55700, pekka.soini (at) tekes.fi

Johtaja Jussi Kivikoski, Tekes
puh. 029 50 55828, jussi.kivikoski (at) tekes.fi (12.2. ja 14.−15.2.)

Ylijohtaja, tutkimus Marja Makarow, Suomen Akatemia
puh. 029 533 5002, marja.makarow (at) aka.fi

Tekesin viestintä, viestintäpäällikkö Pia Mörk, Tekes
puh. 050 5577 713, pia.mork (at) tekes.fi

Suomen Akatemian viestintä, tiedotuspäällikkö Riitta Tirronen
puh. 029 533 5118, riitta.tirronen (at) aka.fi

"Licence to SHOK?" – External Evaluation of the Strategic Centres for Science, Technology and Innovation" (pdf)

TEM:n tiedote: Kansainvälinen arvio penää SHOKeja uudistumaan

SHOK-yhtiöiden tiedote: SHOK-toiminta luonut sillan yritysten ja huippututkimuksen välillä

SHOK-arvioinnin avaintulokset ja kehittämissuositukset, englanninkielinen arvioitsijoiden esitys (pdf)

SHOk-arvioinnin julkistamistilaisuuden 12.2.2013 tallenne verkossa

Lisätietoja SHOKeista: www.shok.fi