Team Finland julkisti strategian vuodelle 2014

Valtioneuvosto on hyväksynyt ensimmäisen Team Finland -verkoston työtä ohjaavan strategian. Vuosittain päivittyvä strategia määrittää toiminnan painopisteet ensi vuodelle.

Uuden strategian yhteydessä kehitetään kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevien yritysten tueksi Team Finland -palvelukokonaisuus, joka laajentaa nykyistä Kasvuväylä-palvelua. Uusi palvelu valmistellaan Tekesin vetämänä yhdessä Finpron, Finnveran ja Teollisuussijoituksen kanssa.

Tavoitteena on tarjota entistä toimivampi työkalupakki lupaaville, kansainvälistymisen alkuvaiheessa oleville yrityksille. Palvelua pilotoidaan syksyllä ja se käynnistetään ensi vuoden aikana.

Myös kansainvälisen ennakoinnin koordinaatio keskitetään Tekesiin. Ennakoinnista kehitetään koko Team Finland -verkoston asiantuntemusta hyödyntävä palvelu, joka kattaa sekä innovaatioihin ja liiketoimintamahdollisuuksiin liittyvän ennakoinnin että poliittisiin riskeihin liittyvät asiat. Muutoksen yhteydessä aiemmin toiminut FinNode-verkosto sulautetaan osaksi yhteistä ennakointipalvelua ja Team Finland -brändin alle.

Tekes myös edistää ulkomaisia investointeja Suomeen yhdessä Invest in Finlandin, Finnveran ja Teollisuussijoituksen kanssa.

Lue lisää