Team Finland Future Watch tunnistaa tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet

Team Finland -verkosto tarjoaa tulevaisuudessa pk-yrityksille räätälöityä kansainvälistä ennakointitietoa liiketoimintamahdollisuuksista eri puolilta maailmaa.

Team Finland Future Watch -palvelun tavoite on tuoda kansainvälinen ennakointitieto yhtenäiseen, yritysten kannalta käyttökelpoiseen muotoon. Team Finland Future Watch -palvelut muodostetaan yritysryhmille, mutta yksittäiset yritykset ovat tiedon hyödyntäjiä. Tulevaisuuteen katsotaan 2 - 5 vuoden aikajänteellä. Kohderyhmänä ovat esimerkiksi Kasvuväylän ja Tekesin ohjelmiin osallistuvat kasvuhakuiset yritykset.

" Team Finland -verkoston kautta saamme arvokasta tietoa suomalaisille, kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille. Tunnistamme tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia sekä toimintaympäristön muutoksia ja välitämme tätä tietoa pk-yritysten käyttöön", kertoo palvelupäällikkö Heli Karjalainen, joka vastaa Tekesissä palvelun kehittämisestä.

Palvelun alkuvaiheessa kokeillaan eri ennakoinnissa käytettäviä tietolähteitä Venäjällä, USA:ssa, Kiinassa ja Intiassa. Lisäksi ennakointitietoa kerätään Brasiliasta. Uusia, nousevia asioita tunnustellaan myös laajemman ja kattavamman edustustoverkoston avulla.

Team Finland Future Watch -palvelua varten on perustettu omat verkkosivut, joihin kootaan kaikki Team Finland -verkoston tuottama ennakointimateriaali. Sivulta löytyy myös tietoa tulevista Team Finland Future Watch -asiakastilaisuuksista.

Tekesillä on vetovastuu valmisteilla olevan Team Finland Future Watch -palvelun kehittämisestä. Ennakoinnin keskeisimmät toteuttajaorganisaatiot ovat Tekes, Finpro ja Ulkoasiainministeriö. Sitra, VTT, EK ja Finnvera ovat myös toiminnassa mukana. Future Watch toimintaa ohjaa johtoryhmä, jonka puheenjohtaja on ylijohtaja Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lisätiedot ja yhteyshenkilöt:

Palvelupäällikkö Heli Karjalainen, Tekes, puh: +358 2950 55746

Kehitysjohtaja Eero Silvennoinen, Tekes puh: +358 2950 55813

Lisätietoa Team Finland Future Watch -palvelusta

Eeva Landowski