Tampereen kotitori tuo ikääntyville avun kotiin

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta rahoitusta saaneen Tampereen Kotitori-hankkeen tuloksista nautitaan päivittäin sekä asiakaskunnan että palvelunjärjestäjien puolella. Yhden luukun järjestelmä ohjaa resurssit oikein ja auttaa ikääntyviä asumaan kotona mahdollisimman pitkään.

Paras vanhainkoti on oma koti, todetaan Tampereen Kotitorin esitetekstissä. Tekesin rahoitusta saaneen hankkeen myötä Kotitori-palvelusta on Tampereella muodostunut matalan kynnyksen paikka, josta ikääntyvä henkilö tai hänen omaisensa pääsee alkuun ikääntyvän apua pohtiessaan.

"Saamamme palautteen perusteella tämä toimii. Lähtökohtana on henkilökohtainen palveluohjaus joko puhelimitse, Kotitorin neuvontapisteessä tai kotikäynnin kautta", kertoo Kotitorin palveluesimies Tuula Holja.

Kotitorin toimintamalli yhdistää ainutlaatuisella tavalla julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita.

"Alkukartoitus tehdään puhelimessa ja tilanteen mukaan henkilö ohjataan eteenpäin. Hoidamme itse asiaa tai pyydämme kaupungin asiakasohjaajaa omalle alueelleen kotikäynnille. Tavoitteena olisi, että kaikki kunnallisten tai muiden palvelujen tarvitsijat soittaisivat ensin meille", Holja kertoo.

Kartoituksen tuloksena ikääntyvä voi saada kotiinsa ateria- tai hoitopalveluita, joiden avulla kotona asuminen onnistuu pidempään. Myös yksityiseltä sektorilta hankittavia palveluita saa luotettavasti Kotitorille rekisteröityneiden yrittäjien kautta.

Monia hoitoalan ammattilaisia

Kotitorilla työskentelee hoitoalan ammattilaisia niin yleisen terveyden- ja sairaanhoidon kuin myös psykiatrian ja geriatrian alalta. Kotitorilta ohjataan palveluihin, joita tuottavat Tampereen kaupunki, yritykset, yksityiset tai yhdistykset.

Kotitori syntyi alan toimijoiden, ammattilaisten ja virkakoneiston tarpeesta saada ikääntyvien ihmisten palvelukartoitus yhtenäisesti yhdestä paikasta. Tiettävästi vastaavaa mallia ei toistaiseksi ole käytössä muualla Suomessa.

Kotitorin neuvontapiste sijaitsee kaupungin tiloissa mutta toiminnasta vastaa hyvinvointialan suomalainen yritys Mawell Care. Se toimii yhteistyössä hyvinvointipalveluiden laaduntarkkailua harjoittavan Nordic Health Care Groupin kanssa.

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma

Teksti: Pirkko Määttälä