Suuryritysten teknologiapaketteja pk-yritysten käyttöön, sopivia pilottiasiakkaita haetaan

Reilut 500 suurinta monikansallista yhtiötä omistaa noin 70 % maailman patenteista. Näistä vain viisi prosenttia tulee oikeasti käyttöön. Tekeillä on kansainvälinen innovaatiopankki, mistä pk-yritykset pääsevät hyödyntämään suuryrityksiltä ylijääneitä teknologioita ja muuta osaamista hyvinkin kohtuullisilla kustannuksilla.

Kuinka saada suuryrityksiltä ylijääneet 95 % patenteista hyötykäyttöön? Kuinka hyödyntää suuryritysten osaamista ja prototyyppejä laajemmin? Suuryrityksillä ei ole kiinnostusta tai aikaa neuvotella oikeuksista pk-yritysten kanssa, ja lisenssikustannukset ovat yleensä aivan liian korkeat. Toisaalta VTT:n ja PRH:n selvityksen mukaan Suomessa joka kolmas patenttihakemus hylätään, koska idea on jo suojattu. Siis joka kolmannessa hakemuksessa yritetään keksiä pyörää uudestaan.

Ongelman ratkaisu on innovaatiopankki, johon suuryritykset tallentavat patenttejaan ja osaamistaan. Pk-yritykset voivat hyödyntää niitä noin 22000 euron vuositilausmaksua vastaan. Tähän hintaan sisältyy useita lisenssejä. Mikäli pk-yritys kasvaa yli 75 miljoonan euron suuruiseksi vuotuiselta liikevaihdoltaan, niin lisenssimaksu neuvotellaan uudestaan.

Innovaatiopankki on tällä hetkellä pilottivaiheessa, sen takana on Technology Reserve –niminen yritys. Pankin eteen on tehty töitä yli kahden vuoden ajan, ja nyt ensimmäiset yritykset pääsevät hyödyntämään suuryritysten patentteja ja osaamista.

Pankin toiminta ei ole toimialasidonnaista, vaan siellä on laajasti edustettuna eri toimialojen patentteja. Tällä hetkellä mukana on kuusi globaalia yritystä, jotka käyttävät yhteensä miljardeja euroja vuodessa t&k-toimintaan.

Suuryritysten motivaatio osallistua innovaatiopankin toimintaan on ensinnäkin pienellä vaivalla saatavat lisenssimaksut. Toisaalta suuryritykset näkevät tämän avoimen innovoinnin alustana, jossa niiden ekosysteemiin tulee paljon uusia ideoita, joiden kehittämisessä ei kuitenkaan ole omaa riskiä.

Pankkia pääsevät hyödyntämään pk-yritykset, joiden liikevaihto on alle 75 miljoonaa euroa vuodessa. Yritys ei saa olla suuryrityksen omistama. Ensimmäiset asiakkaat valitaan maista, joissa on kehittynyt ja innovaatiomyönteinen yhteiskunta. Muun muassa Itävalta, Suomi ja Tanska ovat valikoituneet tähän joukkoon.

Nyt etsimme noin 30:tä suomalaista yritystä, jotka pääsevät ensimmäisten joukossa hyödyntämään suuryritysten t&k-toiminnan hedelmiä. Tekes voi tukea näitä yrityksiä hankkimalla asiantuntija-apua innovaatiopankin hyödyntämiseen.

Voisiko yrityksesi tehdä loikan eteenpäin suuryritysten kehitystyötä hyödyntämällä? Ota yhteyttä Raine Hermansiin 30.11.2013 mennessä!

Lisätietoja:

Raine Hermans, puh. 02950 55603, raine.hermans(at)tekes.fi