Suorituskykyisimpien yritysten kasvu perustuu digitaalisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen

Tutkimuksen mukaan suorituskykyisimmät yritykset ovat omaksuneet muita nopeammin digitaalisen liiketoiminnan muutoksen. Nämä yritykset panostavat 2-3 kertaa muita yrityksiä enemmän dialogiin asiakkaan kanssa, huomioivat laajasti liiketoimintaympäristönsä teknologiasuunnittelussaan ja ymmärtävät digitaalisen teknologian olevan muutoksen tärkein yksittäinen osatekijä.

Konsulttiyritys Accenturen High Performers in IT: Defined by Digital -tutkimus kertoo, että perinteisesti toimivat yritykset tähtäävät teknologiavalinnoissaan ensisijaisesti kustannussäästöihin, hakevat korkeampaa tuottavuutta ja pyrkivät automatisoimaan liiketoimintansa keskeisiä prosesseja.

Suorituskykyisimpien yritysten fokus on toisaalla.

Lue lisää