Suomi kuuluu EU:n innovaatiojohtajiin

Euroopan komission julkaiseman vuoden 2013 listauksen mukaan innovatiivisimmat maat ovat Ruotsi, Saksa, Tanska ja Suomi.

EU:n innovaatiosuorituskyky on kasvanut talouskriisistä huolimatta, mutta erot jäsenvaltioiden välillä ovat kasvamassa. Kärjessä on Ruotsi ja sen jälkeen tulevat Saksa, Tanska ja Suomi.

Suomen vahvuudet löytyvät henkilöstöresursseista, rahoituksesta ja tuesta. Avoimet, huipputasoa edustavat ja houkuttelevat tutkimusjärjestelmät ovat Suomen heikkous.

Tietointensiivisten palvelujen vienti sekä ulkomailta saatavat lisenssi- ja patenttitulot kasvavat Suomessa tuntuvasti. Tietointensiivisten palvelujen viennin kasvu oli Suomessa EU:n suurin. Suhteellisen voimakas lasku havaittiin niiden innovatiivisten pk-yritysten määrässä, jotka toimivat yhteistyössä muiden omaa innovointia harjoittavien pk-yritysten kanssa. Aineettoman omaisuuden ja innovoijien kasvu oli Suomessa alle EU:n keskitason.

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona vuoden 2013 tulostaulun, jossa asetetaan EU:n jäsenvaltiot paremmuusjärjestykseen. Kaikkein innovatiivisimmat maat ovat edelleen parantaneet suoritustaan. Viime vuoteen verrattuna eniten edistystä on tapahtunut Virossa, Liettuassa ja Latviassa.

EU:n innovaatiokasvun moottoreita ovat pk-yritykset ja innovaatioiden kaupallinen hyödyntäminen sekä erinomaiset tutkimusjärjestelmät. Yritys- ja riskipääomainvestointien väheneminen vuosina 2008–2012 on kuitenkin vaikuttanut kielteisesti innovointikykyyn.

Vertailu muihin Euroopan maihin osoittaa, että Sveitsi on innovaatiojohtaja ja suoriutuu jatkuvasti paremmin kuin EU-maat. Tämän vuoden tulokset osoittavat myös, että Etelä-Korea, Yhdysvallat ja Japani suoriutuvat jälleen EU:ta paremmin.

Innovaatiounionin tulostaulu

Lähde: Euroopan komissio