Suomi hyötyy EU:n innovaatiorahoituksesta

Suomi kuuluu EU:n innovaatiorahoituksen osalta hyötyjiin. Unionin vielä voimassa olevasta tutkimuksen 7. puiteohjelmasta on jo tähän mennessä kanavoitu Suomeen melkein 700 miljoonaa euroa. Erityisesti ICT:n ja materiaaliteknologioiden alalla Suomi on pärjännyt erinomaisen hyvin.

Seuraavan EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelman valmistelut ovat jo pitkällä. Seitsenvuotisen Horisontti 2020 -ohjelman on tarkoitus käynnistyä ensi vuoden alussa. Budjettia viilataan vielä, mutta ohjelman koko lienee noin 70 miljardia euroa. Ohjelmasta etsitään vetoapua Euroopan kilpailukyvylle korostamalla innovaatioiden ja tutkimuksen kaupallista potentiaalia. Erityisesti pk-yrityksiä kaivataan mukaan.

Joensuulainen yrittäjä Tuomo Kauranne on osallistunut puiteohjelmahakuihin 1980-luvulta saakka. Kauranteen luotsaama Arbonaut Oy kokoaa, tutkii ja jalostaa luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvää tietoa. Yritys on erikoistunut metsävarantojen mallintamiseen.

Kauranne kannustaa tutkijataustaisia yrittäjiä lähtemään EU-hankkeisiin mukaan.
"Hankkeissa muodostuneet verkostot ovat melkein yhtä tärkeitä kuin ohjelmien kautta tuleva rahoitus. Arbonaut on löytänyt kumppaneita ja uusia markkinoita EU-hankkeiden kautta", Kauranne kertoo.

Vielä ehdit hiomaan hakuosaamistasi

Seuraavalle puiteohjelmakaudelle hiotaan jo Tekesin johdolla suomalaisten tutkijoiden ja yritysten hakutaitoja. Tekesin EU-asiantuntijat ovat kiertäneet 12 paikkakunnalla esitellen uutta ohjelmaa, tulevia hakukäytäntöjä sekä Arbonautin kaltaisia menestystarinoita.

Kevään viimeiset Horisontti 2020 -roadshown tilaisuudet pidetään tiistaina 28.5. Kumpulassa, torstaina 30.5. Otaniemessä ja torstaina 6.6. Helsingin keskustassa.

Tekes on yhdessä Suomen Akatemian kanssa EU:n innovaatio- ja tutkimusrahoituksen tärkein neuvontataho Suomessa.

Lisätietoja

Horisontti 2020 -tilaisuuksista Suomessa
Asiakkaiden tuloksia: Arbonaut Oy

Marja Nykänen
palvelujohtaja
Tekes
p. 029 50 55604