Suomen osallistuminen kansainväliseen energiatutkimukseen on tärkeää

Suomi on ollut kansainvälisen energiajärjestön IEA:n jäsenenä jo yli 20 vuotta. IEA-tutkimusyhteistyön tuloksellisuuden ja hyödynnettävyyden selvittämiseksi Tekes toteutti ulkopuolisen arvioinnin.

Arvioinnissa haluttiin selvittää sopimusten kohdistumista, tavoitteita ja saatuja kokemuksia sekä merkittävimpiä tuloksia. Lisäksi haluttiin kehittää prosessia ja osallistumiskriteerejä sopimuksiin osallistumisen tueksi. Arvioinnissa etsittiin myös eri toimijoille parhaiten soveltuvaa työnjakoa.

IEA-yhteistyö on hyödyllistä

Arviointiraportissa todetaan, että IEA-yhteistyö on ollut Suomelle hyödyllistä. Ohjelmiin osallistuneet tutkijat ovat hyötyneet mukana olosta erityisesti ohjelmissa, joissa tavoitteena on ollut synnyttää uutta. Suomalainen osaaminen on tällöin verkottunut onnistuneesti globaalisti muiden kyseisen tutkimusalueen tutkijoiden kanssa. Tiedon levittäminen laajemmalle, erityisesti yrityksiin vaatii kuitenkin kehittämistä.

Kansallisesti olisi suunniteltava IEA-strategia, joka tarkistetaan esimerkiksi joka toinen vuosi. Strategiassa määritellään Suomen kannalta tärkeät painotukset, tavoitteet, panostustaso ja päävastuut. Strategia luo perustan resurssien suuntaamiselle ja ohjelmien valinnalle. Arvioitsijat ehdottavat, että kansallisesta strategiasta vastaa TEM:n energiaosasto ja sen suunnittelussa käytetään Tekesin, tutkimuksen ja liike-elämän osaamista.

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä – Suomen osallistumisen arviointi