Suomen ja Yhdysvaltojen tutkimusyhteistyö vahvistuu oppimisen ja koulutuksen aloilla

Oppimisen ja koulutuksen aloilla on käynnistynyt tutkimusyhteistyö Yhdysvaltojen National Science Foundationin (NSF), Suomen Akatemian ja Tekesin rahoituksella. Ensimmäiset suomalaisten ja yhdysvaltalaisten tutkimusyksiköiden yhteiset tutkimushankkeet lähtevät nyt liikkeelle.

"Yhdysvaltalaisilla ja suomalaisilla tutkijoilla on projekteissa yhteinen tutkimussuunnitelma. NSF:n, Suomen Akatemian ja Tekesin välisten keskustelujen, työpajan ja projektivalmistelun kautta tutkimuskohteiksi valikoitui esimerkiksi pelien avulla oppiminen, monikulttuurisuuden asettamat haasteet sekä tietotekniikan ja sosiaalisen median hyödyntäminen", kertoo yksikön johtaja Eero Silvennoinen Tekesistä.

Tutkimuskokonaisuus kattaa oppimisen laajasti. Tarkastelun kohteena ei ole pelkästään oppiminen kouluissa ja oppilaitoksissa vaan myös työelämässä oppiminen. Yhteiset tutkimusongelmat ja -menetelmät on nyt mietitty ja työnjaosta sovittu.

"Olemme yhdysvaltalaisten tutkimuskumppaneiden kanssa samojen tutkimushaasteiden edessä ja viemme niitä yhteistyössä eteenpäin. Suomalaisille nyt avautuvan yhteistyön myötä olemme askeleen lähempänä yhdysvaltalaisia yrityksiä ja voimme rakentaa sellaista osaamista, joka voi jatkossa kaupallistua yritystoiminnaksi", kertoo tutkimusyhteistyötä koordinoiva johtaja Jari Multisilta Helsingin yliopistolta.

"Koordinaatiotyöllä varmistetaan, etteivät tutkimukset jää vain nipuiksi erillisiä hankkeita. Tähtäimessä on virtuaalisen instituutin rakentaminen matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden ympärille sekä uusien ratkaisujen ja menetelmien luominen oppimiseen", jatkaa Multisilta, joka koordinaatiotyön lisäksi toteuttaa tutkimushanketta panoramavideoiden käytöstä matematiikan ja luonnontieteiden oppimisessa.

Projektien yhteyteen suunnitellun virtuaali-instituutin toimintaan kuuluu tiivis tutkimusyhteistyö, tutkijavaihto, yhteiset tapaamiset ja yhteisten demonstraatioiden luominen. Yhteisiä projekteja on käynnistymässä yhdeksän, joista Tekes rahoittaa kolmea projektia yhteensä 1 miljoonalla eurolla.

Into- ja kunnianhimoista asennetta tutkimustyöhön

Tutkijatohtori Niina Nurmi Aalto yliopistosta tutkii kulttuuri- ja aikaerojen vaikutuksia globaalin tiimin jäsenten hyvinvointiin ja työssä oppimiseen. Tutkimuksessa toteutetaan mm. interventioita, joilla tiimit oppivat kestävämpiä yhteistyötapoja yli aikaerojen toimiessaan.

"Suomalaiset ja yhdysvaltalaiset tutkijat oppivat hankkeen aikana toisiltaan eri tutkimusmenetelmien käyttöä ja yhdistämistä sekä laajentavat teoreettista osaamistaan. Odotamme tutkimusryhmien osaamisen yhdistämisen tuottavan tutkimusmenetelmiin innovaatioita sekä yhteistyön luovan meille vieläkin kunnianhimoisempaa asennetta", kertoo Niina Nurmi.

"Pääsemme myös yhdessä keräämään sellaisia tutkimusaineistoja, joihin suomalaisilla tai yhdysvaltalaisilla ei olisi yksin mahdollisuutta."

Tekesin osalta yhteistyö liittyy Oppimisratkaisut-ohjelmaan, jossa yhdistetään yritysten ratkaisut, oppiminen kouluissa ja oppilaitoksissa sekä tutkimuksen avulla tapahtuva osaamisen kehittäminen. Tekes rahoittaa tässä kumppanuusohjelmassa yhdessä muiden rahoittajien kanssa muutamiin vuosittain sovittuihin aiheisiin liittyviä hankekokonaisuuksia, arvoverkkohankkeita. Ohjelman tavoitteena on kehittää kansallisesti tärkeitä oppimisratkaisuja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, kehittää uusia toimintatapoja, luoda uutta osaamista sekä kehittää tuotteita, palveluita ja kokonaisratkaisuja kansainvälisille markkinoille.

Lisätietoja

Yksikön johtaja Eero Silvennoinen
Tekes
Puh. 050 5577 813
eero.silvennoinen (at) tekes.fi

Oppimisratkaisut-ohjelman päällikkö Pekka Ollikainen
Tekes
puh. 050 5577 758
pekka.ollikainen (at) tekes.fi

Johtaja Jari Multisilta, professor, Dr. Tech.
Helsingin yliopisto, Cicero Learning
puh. 050 568 8593
jari.multisilta (at) helsinki.fi

Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelma

Suomen Akatemian tiedote

National Science Foundation (NSF)

Wireless Innovation between Finland and US (WIFIUS) -yhteistyö esimerkkinä jo käynnissä olevasta yhteistyöstä