Suomen avaruustoiminnalle uudet kärjet

Suomalaista avaruustoimintaa hyödynnetään tulevina vuosina ennen kaikkea arktisen alueen ratkaisuissa ja avoimien tietoaineistojen käytössä. Näin todetaan 28.2. julkaistussa Suomen avaruustoiminnan strategiassa vuosille 2013-20.

Suomen avaruustoiminnan neljä keskeistä alaa ovat avaruuden ja maapallon tieteellinen tutkimus, satelliittikaukokartoitus, satelliittipaikannus ja avaruusteollisuus. Avaruustoimintamme rungon muodostaa Euroopan avaruusjärjestö ESAn ohjelmat. Niissä on mukana noin 30 suomalaista yritystä ja parikymmentä tutkimuslaitosta.

Suomalaisen avaruustoiminnan kärjet ovat:

  • Arktisen alueen toiminnan tukeminen avaruustekniikan keinoin. Sodankylässä toimiva satelliittidatakeskus vahvistaa arktisen alueen, luonnonvarojen, ilmastonmuutoksen ja ympäristöturvallisuuden tutkimusta. Se samalla myös luo julkisen sektorin ja kaupallisia palveluita.
  • Avoin paikkatieto vahvistaa palveluiden kilpailukykyä. Uudet kaukokartoitussatelliitit tuottavat massiivisen tietomäärän, jollaista ei koskaan ennen ole ollut käytössä. Tietomäärä yhdistettynä neljään neljään globaaliin paikannussatelliittijärjestelmään (GPS, GLONASS, Beidou/Compass, Galileo) mahdollistaa lukemattomia paikannussovellutuksia.
  • Tieteellisen tutkimuksen tasoa nostetaan nojautuen ESAn ja EU:n ohjelmiin. Suomalainen avaruustiede ja kaukokartoitustiede verkottuu yhä syvemmin kansainvälisesti, hyödyntäen etenkin ESAn ja EU:n ohjelmia.
  • Avaruusteollisuutemme vastaa erikoistumalla ja sovelluksilla kiristyvään kansainväliseen kilpailuun. Suomalaisten avaruusteknologiayritysten kilpailukykyä kehitetään kansainvälisillä satelliittimarkkinoilla.

Pieni joukko suomalaisia yrityksiä suunnittelee ja valmistaa satelliittien laitteita, rakenteita ja ohjelmistoja. Yritysten lukumäärä on samaa suuruusluokkaa kuin avaruusteollisuudessa läntisen Euroopan vastaavan kokoisissa maissa. Näiden yritysten liikevaihto oli vuonna 2011 noin 13 miljoonaa euroa. Avaruustekniikkaa soveltavien kotimaisten yritysten vuosittaiseksi liikevaihdoksi on arvioitu noin 240 miljoonaa euroa.

Strategian valmistelusta on vastannut työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva avaruusasiain neuvottelukunta. Se ohjaa Suomen julkisen sektorin rahoittaman avaruustoiminnan ja siihen liittyvän tiedon ja tekniikan kehittämistä ja hyödyntämistä. Nyt julkaistu strategia on kymmenes laatuaan.

Lue lisää

Suomen avaruustoiminnan kansallinen strategia vuosille 2013–2020 (pdf)
Euroopan kautta avaruuteen, avaruudesta globaalia hyötyä ja hyvinvointia Suomelle

Suomen avaruustoimintaa koordinoivan Tekesin Avaruus.info-sivusto tarjoaa tietoa avaruusteknologiasta ja tutkimuksesta sekä mahdollisuuksia yrityksille. Mukana myös satelliitteja, luotaimia, sovelluksia ja avaruusaiheisia uutisia, www.avaruus.info.

Kaj Nordgren