Suomalaisella bio- ja terveysalojen osaamisella on kysyntää Venäjällä

Tekes on teettänyt kaksi selvitystä, joissa selvitetään Venäjän tarjoamia liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia suomalaisille life science -alan toimijoille. Keskeinen havainto on, että suomalaisten mahdollisuuksia parantaisi yhtenäisenä rintamana toimiminen alueiden keskinäisen kilpailun sijaan.

Finpron tekemässä selvityksessä on analysoitu bio- ja terveysalojen trendejä ja kehitysnäkymiä Venäjällä seuraavien 3−5 vuoden aikana.

Selvitys osoittaa, että Venäjän taloudelliset ja poliittiset muutokset, keskiluokan kasvu, kaupan vapautuminen ja laajat investointiohjelmat bio- ja lääkealoilla ovat avanneet kiinnostavia mahdollisuuksia myös suomalaisille.

Suomalaisen terveyteen liittyvän bio-osaamisen tunnettuutta kasvatettava

Tietoisuus suomalaisesta bioteknisestä osaamisesta on Venäjällä kuitenkin suhteellisen vähäistä ja rajoittuu lähinnä Pietariin. Siksi suomalaisen bio- ja terveysalojen osaamisen tunnettuuden kasvattaminen, "kasvojenkohotus", olisi Finpron selvityksen mukaan tärkeää. Tämä edellyttää aktiivista osallistumista venäläisiin alan kokouksiin ja messutapahtumiin.

Olisi myös tärkeää, että suomalainen osaaminen esiintyisi Venäjällä nimenomaan suomalaisena, verrattuna nykytilanteeseen, jossa Suomen eri alueet kilpailevat keskenään samojen venäläistahojen huomiosta. Tarvitaan esimerkiksi alan liittojen perustamana kansallinen suomalais-venäläistä bio- ja terveysalojen yhteistyötä koordinoiva taho.

Venäläinen yhteistyökumppani helpottaa alkuun pääsyä

FinnMedi Oy:n tekemän selvityksessä luotiin kokonaiskuvaa suomalaisten bioalan yritysten kiinnostuksesta Venäjän markkinoihin, sekä kartoitettiin tarpeita palvelu- ja tukitoimista innovaatio- sekä liiketoiminnan tukemiseksi Venäjällä.

Yli 50 yrityksen haastatteluissa ilmeni, että moni yritys etsii myyntiä Venäjältä ja siten ne kaipaavat apua erityisesti liiketoiminnan kehittämiseen. Venäläisten partnerien ja asiakkaiden löytämiseen tarvitaan apua; esimerkiksi public-private-partnership -järjestelyt ovat tehokas väylä Venäjällä suurten hankintakokonaisuuksien saamiseksi.

Venäläinen yhteistyökumppani on tärkeä apua erityisesti liiketoiminnan alkuvaiheessa. Suurin osa yritysten hyvistä kokemuksista perustui yhteistyöhön partnerin kanssa. Paikallista partneria oli hyödynnetty erityisesti sertifikaateissa, maahantuonnissa sekä jälleenmyynnissä ja monesti sama partneri oli auttanut näissä kaikissa toimenpiteissä.

Myös Finnmedin selvityksessä tunnistettiin tarve alueellisten intressien yli katsovalle laajemmalle kansalliselle veturitoimijalle.

Lisätietoja

Venäjän mahdollisuudet terveys- ja bioalojen toimijoille (raportti, pdf)

Venäjän mahdollisuudet terveys- ja bioalojen toimijoille (esitysaineisto 29.4.2013, pdf)

Senior Consultant Olga Makeeva, Finpro, Pietari
olga.makeeva (at) finpro.fi
Puh. 020 4695 840, +7 92 1330 3146

Suomalaisten bioalan yritysten kiinnostus ja tarpeet Venäjällä (raportti, pdf)

Suomalaisten bioalan yritysten kiinnostus ja tarpeet Venäjällä (esitysaineisto 29.4.2013, pdf)

Kehitysjohtaja Reijo Itkonen, FinnMedi Oy
reijo.itkonen (at) finnmedi.com
Puh. 040 503 5252

Projektipäällikkö Niko Lönn, FinnMedi Oy
niko.lonn (at) finnmedi.com
Puh. 040 515 9019