EU:n Horisontti-ohjelman ensimmäiset haut aukeavat joulukuussa

Horisontti2020 on EU:n uusin ja suurin innovaatio-ohjelma, joka käynnistyy v. 2014 alusta. Se pitää sisällään useita osaohjelmia, joista etenkin Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -ohjelma liittyy Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman teemoihin. Yhteiset teemat koskevat mm. ikääntymistä, itsenäistä ja ICT-avusteista asumista, terveydenhuollon tehokkuuden ja toimivuuden optimoimista sekä eriarvoisuuden vähentämistä.

Ohjelman budjetti on lähes 8 mrd€ v.2014−2020 ja sen ensimmäiset haut avautuvat 11.12.2013. Ohjelmasta voivat hakea rahoitusta niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijat.

Tarkempia tietoja ohjelmasta saa ohjelman yhteyshenkilöiltä sekä ohjelman kotisivuilta. EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat -yksikkö järjestää myös tietoiskuja ja koulutusta niille, jotka ovat kiinnostuneita Horisontti2020:sta.