SHOKeilta yhteinen tutkimusohjelma bioenergialiiketoiminnan kasvattamiseksi

Tulevaisuuden kestävät bioenergiaratkaisut -tutkimusohjelma (Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow, BEST) on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Tekesiltä. BEST on ensimmäinen aidosti kahden SHOK-yhtiön – CLEEN Oy:n ja FIBIC Oy:n – yhteinen ja toimialat laajasti ylittävä tutkimusohjelma.

"Tämän rajat ylittävän ohjelman tavoitteena on rakentaa vahva yhteinen ymmärrys bioenergiaan liittyvistä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista sekä tarvittavaa tietotaitoa ja kyvykkyyksiä niiden hyödyntämiseen yritysten tuote- ja liiketoiminnan kehityshankkeisiin", kertoo Christine Hagström-Näsi, FIBIC Oy:n toimitusjohtaja.

Kansantaloudellisesti ohjelman isoja vaikutuksia ovat työllistäminen ja energiaomavaraisuus. Suomalaisella bioenergiaosaamisella on mahdollisuus myös kansainväliseen johtoasemaan ja sitä kautta liiketoiminnan laajentamiseen.

Uudenlaista liiketoimintaa ja ratkaisuja

Bioenergia-alan liiketoimintaympäristön keskeisin piirre on globaalitalouden kasvaminen ja sen myötä energiankulutuksen lisääntyminen. Fossiilisten energialähteiden haasteena on ilmastonmuutos ja öljyn riittävyys; tarvitaan uusia keinoja haasteiden ratkaisemiseksi. BEST-tutkimusohjelman visiona on, että suomalaiset alan yritykset ja t&k-yhteisö kehittävät maailman parhaan tietotaidon ja kyvyn tarttua bioenergian mahdollisuuksiin maailmanlaajuisesti.

"Ohjelman pitkän aikavälin tavoitteita ovat bioenergialiiketoiminnan kasvattaminen kotimaassa, kilpailukykyinen ja uudistuva vientiliiketoiminta, osaamisen sovittaminen aiempaa paremmin vientikohteiden vaatimuksiin sekä radikaalisti parempi tapa toimia bioenergian ekosysteeminä, joka tarjoaa kokonaisratkaisuja. Huomiota kiinnitetään myös olemassa olevan kotimaisen CHP+ -kokonaisosaamisen hyödyntämiseen täysimääräisesti", kuvailee Jatta Jussila-Suokas, CLEENin teknologiajohtaja.

Lyhyen aikavälin tavoitteena on, että suomalaisella bioenergiayhteisöllä on ajantasainen, yhteinen strateginen tietopohja, joka mahdollistaa kyvyn tehdä olosuhdemuutokset hyödyntäviä valintoja – tarttua mahdollisuuksiin tai väistää uhkia.

"Ohjelmassa syntyvän uuden tiedon ja ymmärryksen avulla nyt jo tietyillä markkinoilla vahva maailman huippuluokan osaaminen saadaan levitettyä uusille markkinoille. Tämä vahvistaa Suomen – yritysten ja tutkimusmaailman – asemaa houkuttelevina yhteistyökumppanina ja samalla luodaan paremmat mahdollisuudet vaikuttaa myös kansainvälisesti", lisää Christine Hagström-Näsi.

Tutkimusohjelmaan osallistuu pieniä ja suuria metsä-, energia-, teknologia- ja konsultointiyrityksiä (21 kpl) sekä yliopistoja ja tutkimuslaitoksia (13 kpl). Tutkimusohjelma on kestoltaan nelivuotinen ja vuosivolyymiltaan noin neljä miljoonaa euroa. Tekes rahoittaa ohjelmaa sen ensimmäisellä kaksivuotisjaksolla 4,2 miljoonalla eurolla. Ohjelmassa tehdään merkittävää kansainvälistä yhteistyötä.

Lisätietoja

Markku Leskelä, tutkimusjohtaja, FIBIC
markku.leskela (at) fibic.fi
Puh. 050 5987665

Jatta Jussila-Suokas, teknologiajohtaja, CLEEN Oy
jatta.jussila (at) cleen.fi
Puh. 040 825 6500

Kaisu Leppänen, BEST-ohjelmapäällikkö, Spinverse Oy
kaisu.leppanen (at) spinverse.com
Puh. 044 288 4824

www.shok.fi