SHOK-kehitystyö vauhtiin

Helmikuussa julkistettiin kansainvälinen riippumaton strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) arviointi. SHOK-johtoryhmä esittää nyt keinoja SHOK-toiminnan kehittämiseksi. Tekes tarttuu toimeen omalta osaltaan.

Johtoryhmä näkee SHOK-toiminnan edelleen tarpeelliseksi ja kehityskelpoiseksi. Toimintaa on kuitenkin uudistettava merkittävästi. Johtoryhmä esittää viisi keskeistä kehityskohdetta:

  1. Fokusoidaan toimintaa nykyistä terävämpiin osaamiskärkiin tähtäimenä uusien liiketoimintojen syntyminen.
  2. SHOK-toiminnasta muodostetaan verkottumisalusta yrityksille ja huippututkimukselle.
  3. Lisätään kilpailua rahoituksesta.
  4. Uudistetaan arviointimalli ja -mittarit.
  5. Uudistetaan johtamista ja organisointia.

Tekes on sitoutunut SHOK-toimintaan ja toiminnan kehittämiseen ja rahoittaa keskittymien tutkimusohjelmia ja hankkeita. Vuonna 2012 Tekesin rahoituksesta 116 miljoonaa euroa kohdistui SHOK-ohjelmiin, jotka ovat tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteishankkeita.

Tekesissä SHOK-toiminnasta vastaava johtaja Teija Lahti-Nuuttila on tyytyväinen johtoryhmän linjauksiin: "SHOK-toimintaa kehitetään siihen suuntaan, että sen kansainvälinen ja strateginen taso nousee korkeammalle. On tärkeää luoda edellytyksiä, joilla yritykset ja tutkimusorganisaatiot saadaan entistä tiiviimpään vuorovaikutukseen uusien liiketoimintojen synnyttämiseksi ja elinkeinojen uudistamiseksi".

"Nyt kun SHOK-johtoryhmä on linjannut kehityskohteet, Tekes käynnistää toimenpiteitä omalta osaltaan. Esimerkiksi mietimme sitä, miten kilpailun lisääminen rahoituksesta toteutetaan", kertoo Lahti-Nuuttila.

Lisätietoja

SHOK-johtoryhmän esitys työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Teknologiateollisuus ry:n tiedote 26.4.2013 Lisää terävyyttä SHOKeihin

SHOK-arviointiraportti "Licence to SHOK?" – External Evaluation of the Strategic Centres for Science, Technology and Innovation" (pdf)

www.shok.fi

Johtaja Teija Lahti-Nuuttila, Tekes
Puh. 029 50 55873
teija.lahti-nuuttila (at) tekes.fi