Tutkimusraportti metsäteollisuuden palveluistumisesta

Palveluistuminen on keskeinen teollisen evoluution piirre kehittyneissä talouksissa. Sosioekonominen viitekehys palvelun tuottavuudesta tarjoaa uuden ja hyödyllisen tavan tuote-palvelumuutoksen tarkastelemiseksi. Uudessa tutkimusraportissa havainnollistetaan, miten palveluistuvan yrityksen tuottavuusstrategia on yhteydessä palveluperusteiseen liiketoimintamalliin. Yrityksen resurssit ja kyvykkyydet ovat keskeisiä tuotepalvelumuutoksen ajureita. Suomen metsäteollisuuden palvelustrategioita tarkastelevan tapaustutkimuksen valossa raportti laajentaa palveluistumisen tutkimuksen näkökulmaa prosessiteollisuuteen.

Raportti on osa Aalto yliopiston (BIT) ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) välistä yhteistyötä palvelututkimuksen alueella.

Tutustu raporttiin tästä linkistä!

 

Hanna Koskela