Tuore julkaisu Serven tutkimushankkeiden tuloksista

Serve-ohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut kehittää Suomeen kansainvälisesti merkittävää palvelututkimusta. Tutkimus luo pohjaa tulevaisuuden osaajien koulutukselle. Parhaimmillaan se ravistelee vallitsevia ajattelutapoja ja luo perustaa toimialojen uudistumiselle. Tuore julkaisu 'Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan' on kooste ohjelmassa rahoitettujen julkisen tutkimuksen hankkeiden tuloksista. Julkaisun tarkoituksena on osaltaan edistää tutkimustulosten hyödynnettävyyttä yritysten näkökulmasta.

Serve-ohjelmassa on vuosina 2006-2013 rahoitettu yhteensä 95 palvelututkimushanketta, joista 54 on kuvattu julkaisussa tarkemmin. Hankkeiden kirjo ilmentää palveluliiketoiminnan ja palvelututkimuksen monimuotoisuutta. Jokainen tutkimushanke on osa arvokasta ketjua, joka on osaltaan edistänyt korkeatasoisen palvelututkimuksen ja palveluosaamisen kehittymistä Suomessa.

Tutustu julkaisuun tästä linkistä (pdf)


Tiina Lifländer