Suomalaiset palvelututkijat ja palvelun kehittäjät kohtaavat Lappeenrannassa

Service Day on suomalaisten palvelututkijoitten ja palvelun kehittäjien vuoden päätapahtuma. Sen järjestävät Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ja Suomen palvelututkimuksen yhdistys, Finnish Service Alliance ry 4.6.2013 klo 10−17 Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla.

Service Day:n ja palvelututkimuksen yhdistyksen yhteinen tavoite on tutkimuksen avulla kehittää entistä toimivampia palveluja ja uusia palvelumalleja niin yksityiselle kuin julkisellekin sektorille ja erityisesti näiden yhteistyönä. Tapahtumassa osallistujat saavat viimeisintä tietoa palveluhankkeista ja -tutkimuksista ja muiden yritysten ja julkisorganisaatioitten palveluhaasteista.

LUT:n hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö pukee Service Day:n alkupuheenvuorossa sanoiksi sen, miksi palveluita on kehitettävä.

"Suomen kestävyysvaje on kestämätön. Meidän pitää kehittää parempia palvelukonsepteja ja tehokkaampaa toimintaa public-private yhteistyönä. Lasten lautaselta syömisen on loputtava", vastaa Tuomo Rönkkö painokkaasti.

"Palveluiden rooli tunnistettu, 0-viivalta ei lähdetä."

Palveluinnovaatio-ohjelmista vastaava ohjelmapäällikkö Jaana Auramo Tekesistä puolestaan muistuttaa, että 0-viivalta ei suinkaan olla lähdössä. Tekesissä on jo vuosia tuettu palveluinnovaatioiden kehittämistä.

"Palveluiden roolin kasvu ja kehityspanostuksen tarve on laajasti yhteiskunnassa tunnistettu. Meillä on jo muutamia hyviä esimerkkejä sekä teollisuudessa että palvelualoilla. Palvelututkimus on keihäänkärjen osalta hyvää kansainvälistä tasoa", toteaa Service Day:ssä esiintyvä Auramo.

"Keskeinen tavoite on saada käyttäjien ääni kuuluville ja asiantuntijatieto sellaiseen muotoon, että sitä pystytään kehitystyössä käyttämään. Tarvitaan panostusta osaamisen hyödyntämiseen, työkaluja ja tietoa onnistumisista, miten esimerkiksi asiakkaiden kanssa yhteiskehittäminen oikeasti onnistuu ja mitä hyötyä siitä on", jatkaa Auramo.

Service Day:n kaltaiset tapahtumat, joissa tutkijat ja tekijät kohtaavat ja työskentelevät eri aiheiden parissa työpajoissa, ovat Auramon mukaan yksi hyvä keino levittää osaamista laajemmalle ja ottaa käyttäjien tarpeet paremmin hyötykäyttöön.

"Palveluiden kehittämien ja tutkiminen on samaan aikaan yksinkertaista ja monimutkaista. Asiat sinänsä eivät ole monimutkaista rakettitiedettä. Haaste tulee siitä, että onnistuminen edellyttää monenlaisen osaamisen yhdistämistä ja erilaisten asioiden vuorovaikutuksen ymmärtämistä", Auramo tiivistää.

Teknologian kehitys, erityisesti digitalisaatio avain uusiin palvelutuotteisiin

Tapahtumaa emännöivä LUT:n vararehtori, tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist näkee palvelukonseptien kehittämisen merkittävänä asiana etenkin Suomen kaltaiselle pienelle, korkean koulutustason maalle.

"Palvelukonseptit edellyttävät korkeatasoisen teknologian ja monimuotoisen osaamisen yhdistämistä, mikä on Suomelle hyvä, sillä tällaisia konsepteja on vaikea kopioida", arvioi Blomqvist.

Service Day:n vuorovaikutteisissa työpajoissa käsitellään alan merkittäviä kysymyksiä, kuten tapoja, joilla voi ottaa työntekijät ja palvelun käyttäjät mukaan kehitystyöhön, kehittää digitaalisia palveluita yrityksessä tai julkisella puolella, luoda yritykselle kilpailuetua kehittämällä palveluita, jotka yhdenmukaistavat monenkirjavia järjestelmiä, tuottaa palveluja Venäjälle ja/tai venäläisille matkailijoille ja kehittää ja testata palveluita reaaliajassa.

Toimitusjohtaja Riitta Varpe, Palvelualojen työnantajat PALTA ry:stä muistuttaa tapahtumassa, että tutkimusta palveluista, palvelujen johtamisesta, prosesseista ja kansainvälistymisestä tarvitaan vielä paljon lisää. Hän korostaa, että pärjätäkseen globaalissa kilpailussa Suomen on panostettava todella määrätietoisesti palvelututkimukseen ja palveluinnovaatioihin.

"Digitalisaatio on palvelutaloudelle avain tuottavuuskehitykseen, uusiin toimintatapoihin ja innovatiivisiin uusiin tuotteisiin, mutta se on myös vienyt palvelut globaaliin kilpailuun. Tietotekniikka mahdollistaa erityisesti asiantuntijapalveluiden tuottamisen siellä, missä se on taloudellisesti edullisinta", Varpe painottaa.

Service Dayn ohjelma

Finnish Service Alliance (FSA) edistää suomalaista palvelututkimusta ja lisää tutkimuksen soveltamismahdollisuuksia yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Yhdistys perustettiin lokakuussa 2012. Jäseniä on niin yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja tutkimuslaitoksista kuin yrityksistä ja julkisista organisaatioistakin. www.servicealliance.fi/

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) yhdisti tekniikan ja talouden edelläkävijänä jo vuonna 1969. Strategisia osaamisalojamme ovat vihreä energia ja teknologia, kestävän kilpailukyvyn luominen sekä kansainvälisenä Venäjä-yhteyksien rakentajana toimiminen. Kansainvälinen tiedeyhteisömme koostuu 6500 opiskelijasta ja asiantuntijasta. Ratkaisukeskeisellä open your mind -asenteella ylitämme rajoja, yhdessä. Suomen vihrein kampus: www.greencampus.fi

 

Hanna Koskela