Koruista elämyksiin

Kalevala Koru haastaa alan perinteiset toimintatavat elämysliiketoiminnallaan. Yritys keskittyy korujen valmistuksen sijasta kokonaisvaltaisemmin elämysten tarjoamiseen asiakkaalle.

Siirtymällä elämysliiketoimintaan Kalevala Koru on vahvistanut edelläkävijärooliaan ja erottautunut kilpailijoistaan. Elämysliiketoiminta on myös lisännyt käyttäjien koruissa kokemaa arvoa ja edistänyt asiakas- ja palvelukeskeisen kulttuurin syntymistä tuotekeskeisessä yrityksessä.

Kalevala Koru uudistaa perinteistä korualaa asiakkaan näkökulmaa ja elämyksellisyyttä korostamalla ja tulevaisuuden muutoksia ennakoimalla. Kalevala Koru Oy:n toimitusjohtaja Riitta Huuhtasen mukaan edelläkävijyys on korualan totuuksien kyseenalaistamista aidon asiakaskeskeisyyden ja näkemyksellisyyden perusteella.

– Edelläkävijällä on näkijän lahja ja rohkeutta; näkemystä siitä, miten maailma ja asiakkaat muuttuvat ja kyky toteuttaa sen pohjalta uusia asioita kaupallisesti menestyen, hän painottaa.

Eettisyys, ekologisuus ja esteettisyys ovat keskeisiä kehityssuuntia markkinoilla. Kilpailuetu ei kuitenkaan synny niiden kautta; on erottauduttava muilla keinoin. Kalevala Koru erottautuu tarjoamalla asiakkaille kokonaisvaltaisia koruelämyksiä. Yritys on kehittänyt valikoiman koruihin luontevasti liittyviä elämyspalveluita. Samalla on syntynyt uutta liiketoimintaa.

– Elämyksiä ei voi samalla tavalla tuoda markkinoille kuin tuotteita. Murramme alan perinteitä tekemällä korujen ostamisesta miellyttävää ja elämyksellistä. Keskeisintä kilpailussa erottautumisessa on, että ajattelemme uudella tavalla. Elämysliiketoiminnan keskiössä on käyttäjä ja asiakas, Riitta Huuhtanen summaa.

Kalevala Koru on lisännyt asiakaskokemuksen elämyksellisyyttä sekä omassa että jälleenmyyjien liiketoiminnassa uusilla palveluilla, tilojen ja näytteillepanon ratkaisuilla, henkilökunnan koulutuksella sekä asiakaspalvelua ohjaavilla työkaluilla.

Vanhat toimintamallit museoon

Korujen valmistus ja vähittäiskauppa ovat hyvin perinteisiä aloja. Kilpailijoista erottautuminen on vaikeaa. Korujen materiaalit ovat samankaltaisia ja kultasepän liikkeetkin muistuttavat toisiaan. Alan perinteistä poikkeava voi kohdata vastarintaa joka suunnalta. Edes asiakkaat ja markkinat eivät aina ole valmiita muutokseen.

Liiketoiminta on korualalla hyvin tuote- ja tuotantolähtöistä. Vakiintuneiden ajattelumallien muuttaminen on yrityksen sisälläkin haasteellista. Koko organisaation kattava toimintatavan muutos vaatii johdonmukaista johtamista, viestintää ja koulutusta. Kalevala Koru käyttää työnkiertoa yhtenä keinona muuttaa ajattelumalleja; tutulta alueelta irrottautuminen lisää ymmärrystä ja avartaa ajattelua.

– Muutosta haluavan on puhuttava muutoksesta. Elämysliiketoiminta on tuonut asiakaslähtöistä ajattelua konkreettisella tavalla toimintaamme, Riitta Huuhtanen kuvailee.

Tuotteen roolia elämysliiketoimintaan siirtyminen ei heikennä. Tuote, koru itsessään, on Kalevala Korulle yhtä tärkeä kuin ennenkin. Elämysliiketoiminta tarjoaa kuluttajille useammanlaisia tarttumapintoja tuotteeseen. Tämä on erityisen tärkeää, koska käyttäjät eivät osta koruja niiden ominaispiirteiden tai käyttötarkoituksen vuoksi. Kuluttajat eivät tarvitse koruja elääkseen. Korujen arvo on niiden merkityksissä ja tarinoissa. Palvelu nostaa ne esiin ja siten vahvistaa kuluttajan koruissa kokemaa arvoa.

– Palvelumme on sitä, miten tuotteet esitellään, missä niitä myydään, miten niistä saatavaa elämystä tuetaan ja miten niistä pidetään huolta niiden elinkaaren ajan, Huuhtanen tiivistää.

Korun kohtaamisen nautintoa

Kalevala Korun lippulaivamyymälä on suunniteltu yhteistyössä suomalaisen konsepti- ja designtoimisto Happimaan kanssa alan traditioita rikkovaksi. Korualalla perinteisesti korostetaan turvallisuutta. Korut pidetään lasivitriineissä ja yleensä asiakkaat pääsevät tutustumaan niihin vain henkilökunnan opastuksella.

Asiakkaan näkökulmasta korut ovat ylellisyyttä, esteettisyyden ja mielikuvien synnyttämää nautintoa. Myös koruliikkeessä asioimisen ja korujen ostamisen tulisi olla nautinto. Kalevala Korun uusi myymäläkonsepti korostaa korujen aistimisen ja kohtaamisen elämyksellisyyttä.

– Halusimme tuoda korun lähelle katsojaa. Elämys syntyy vuorovaikutuksessa, kun asiakas kohtaa korun, Huuhtanen tarkentaa.

Kalevala Korun myymälässä korut esitellään uudella tavalla. Uusi esillepanoratkaisu, 'korun syli' tuo korun lähelle katsojaa. Koruja voi kosketella ja kokeilla. Korujen tarinoille ja kotimaiselle käsityötaiteelle on haluttu antaa myymälässä erityistä painoarvoa. Korujen juurista kerrotaan sisustuksen keinoin ja digitaalisin ratkaisuin.

Kalevala Koru on kehittänyt palvelua tukevia työkaluja yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Myymälän palvelupolku korostaa elämyksellisyyttä ja korun kohtaamishetkeä. Elämystä tuetaan asiakaspalvelun keinoin asiakkaan myymälään saapumisesta alkaen, aina myymälästä poistumiseen asti.

Korujen uudenlainen esittelytapa pyritään laajentamaan myös jälleenmyyjien liikkeisiin. Myymälöiden koot vaihtelevat ja ratkaisujen pitää soveltua kaikkiin olosuhteisiin, joten esillepanon kehittäminen on haasteellista.

Teksti: Heli Paavola

Kuva: Kalevala Koru