Kattava työkalupakki palvelujen muotoiluun

Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä, jonka oppii vain tekemällä. Käytettävissä on kuitenkin laaja joukko menetelmiä. Työkaluja tarjotaa esim. Jyväskylän ammattikorkeakoulun 2010-2012 toteuttaman SDT – Palvelumuotoilun työkalupakki ­hankkeessa kehitetty materiaali, joka tehtiin yhteistyössä Palmu Inc.in kanssa.

Työkalupakissa esitetyillä työkaluilla pääsee hyvin kiinni palvelumuotoilun ajattelutapaan. Työkalut ovat välineitä, joilla voi jäsennellä ajatuksia, sillä menetelmät koostuvat kysymyksistä, joihin vastauksen etsimällä voit oivaltaa jotain merkittävää liiketoiminnasta ja asiakkaitten tarpeista ja arvonmuodostuksesta.

Työkalupakkia voi hyödyntää vapaasti myös kaupallisesti, mutta lisenssin mukaisesti Työkalupakin alkuperä on kerrottava (SDT – Palvelumuotoilun Työkalupakki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, www.sdt.fi).

Tutustu palvelumuotoilun maailmaan työkalupakin kautta!

Palvelujen moniaistisen kehittämisen ketterä menetelmäpaketti

Matkailijan moniaistillinen palvelukokemus -projektissa (Laurea, VTT) hyödynnettiin palvelumuotoilun menetelmiä vapaa-ajan palveluiden kehittämisen eri vaiheissa. Menetelmiin liitettiin vahvana näkökulmana aistit ja moniaistisuus. Näin haettiin ymmärrystä siihen, miten asiakkaat kokevat moniaistisuuden osana palvelukokemustaan. Eri aistien korostamista käytettiin myös keinona inspiroimaan ideoiden tuottamisessa ja avamaan uusia näkökulmia kehittämiseen.

Menetelmät on luokiteltu neljään ryhmään: asiakasymmärrys, ideointi, olemassa olevan palvelun kehittäminen ja uuden palvelun kehittäminen.

Lisätietoa ja menetelmien tuottamia tietoja tuloksia löytyy hankkeen verkkosivuilta.

 

Hanna Koskela