Saksa-yhteistyö avaa pk-yrityksille ovia maailmanmarkkinoille

Tekes avaa yhdessä Saksan talous- ja teknologiaministeriön ZIM-ohjelman kanssa haun, jonka tavoitteena on käynnistää pienten ja keskisuurten yritysten välisiä markkinaläheisiä innovaatioprojekteja.

Haun projekti-ideat lähtevät yritysten omista tarpeista ja voivat kohdistua mille aihealueelle tahansa. Projekteissa kehitetään kilpailukykyisiä innovatiivisia tuotteita, palveluja ja prosesseja. ZIM-ohjelma on erittäin hyvää palautetta keräävä ja tärkein saksalainen innovaatiorahoituksen muoto pk-yrityksille.

"Mahdollisuus päästä globaalisti toimivien saksalaisten pk-yritysten kumppaniksi avaa suomalaisille yrityksille erinomaisen kansainvälistymisen väylän", sanoo Tekesin pääjohtaja Pekka Soini.

Yhteisprojekteissa tulee olla yksi merkittävästi hankkeeseen panostava pk-yritysosallistuja sekä Suomesta että Saksasta. Hankeryhmät ovat avoimia myös muille ja muun maalaisille osapuolille.

Haku on käynnistynyt ja hakemukset tulee lähettää viimeistään pe 28.6.2013 klo 16.15.

Tarkemmat tiedot hausta löytyvät Tekesin verkkosivuilta: Suomalais-saksalainen pk-haku.

Lisätietoja

suunnittelujohtaja Matti Hiltunen
Tekes
puh. 050 5577 652

asiantuntija Kirsi Vähä-Pietilä
Tekes
puh. 050 5577 730