Tampereen palvelurakennukset energiatehokkaiksi – dokumentteja julkaistu

Tapre-dokumentit ovat valmistuneet (21.5.2013).

Tapre-dokumenttien ensimmäiset julkiset versiot ovat valmistuneet. Ne on ryhmitelty käytettäväksi rakennuksen elinkaarella seuraavasti: rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä. Tapre-periaatteet ja -sisällöt on dokumentti, josta kannattaa aloittaa. Se kertoo Tapren tavoitteista ja lähestymistavasta. Energiatehokkuustavoitteiden asetanta on apu kiinteistönomistajalle määriteltäessä kiinteistöjen energiatehokkuustavoitteita.

http://www.tampere.fi/tilakeskus/kehityshankkeet/tapre.html

Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi (TAPRE) -hankkeen tavoite on luoda alueelliset energiatehokkuusmarkkinat, ts. yhtenäiset energiatehokkaat sopimus- ja toimintaperiaatteet, jotka helpottavat ja tehostavat kaikkien osapuolien työtä. TAPRESSA on osapuolina kiinteistön omistajina Tampereen kaupunki ja Tampereen kaupunkiseudun muut kunnat, Kesko Oyj, Pirkanmaan osuuskauppa, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä ja Suomen yliopistokiinteistöt Oy. Rakennus- ja huoltoliikkeitä on mukana 10, arkkitehtitoimistoja kaksi ja suunnittelu- ja konsulttitoimistoja kolme. Koossa on varsin kattava kokonaisuus pirkanmaalaisia rakentamisen toimijoita. Pirkanmaan palvelurakennuskannasta on hankkeessa mukana yli puolet.

 

Eero Lukin