Helsingin yliopisto yhdisti suunnittelun ja toteutuksen Franzenian peruskorjauksessa

Helsingin yliopisto on kehittänyt ja soveltanut uutta yhteistoimintaan ja innovaatioihin kannustavaa hankinta- ja toteutusmallia vanhan arvokiinteistön peruskorjauksessa. Kohteena on vuonna 1930 valmistunut Franzenia Helsingin Kalliossa, joka muunnetaan päiväkodiksi vuoteen 2015 mennessä. Hanke liittyy Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelman korjausrakentamisen aktivointiin, jossa alalle etsitään uusia menettelyjä hankintojen kilpailuttamiseen ja toteuttamiseen.

Helsingin yliopistolla on jo aiempaa kokemusta allianssimallin hyödyntämisestä Vuolukiventien kohteessa, jossa kolme vuokrataloa peruskorjataan ja lisärakennetaan tämän vuoden loppuun mennessä. Allianssimallissa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteistyöryhmän, joka vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

”Olemme tällä mallilla kehittäneet hankintamenettelyämme, luoneet uusia yhteistyöverkostoja sekä kartuttaneet korjaamiseen liittyvää osaamista. Allianssimalli mahdollistaa hankkeen joustavan etenemisen”, kertoo Helsingin yliopiston Tila- ja palvelukeskuksen kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivi.

Museoviraston suojeleman Franzenian peruskorjauksen Helsingin yliopisto kilpailutti julkisena hankintana siten, että hankkeeseen valittiin suunnittelijat ja rakentajat toteuttamaan hanketta yhdessä. Kumppaneiden valinnassa painotettiin projektihenkilöstön ja suunnittelijoiden ammattitaitoa ja yhteistyökykyä.

Helsingin yliopiston kumppaneiksi hankkeen suunnitteluryhmään on valittu Arkkitehti- ja muotoilutoimisto Talli Oy ja Ramboll Finland Oy. Urakoitsijana projektissa toimii Consti-Yhtiöt Oy ja projektikoordinaattorina ISS Proko Oy.

Korjausrakentamisen tilaajat rohkeampaan palvelumarkkinoiden hyödyntämiseen

Tekesin tavoitteena on saada korjausrakentamisesta Suomeen teollista toimintaa ja uudistaa alan toimintatapoja. Korjausrakentamisessa on valtava kehittämispotentiaali, jonka hyödyntäminen edellyttää sekä tilaajilta että palveluntuottajilta uudenlaista ajattelua. Muutokseen tarvitaan erityisesti korjausrakentamisen tilaajien tahtoa ja panostusta toimintatapojen kehittämiseen.

Tekesin syksyllä 2013 käynnistämä Rakennettu ympäristö -ohjelman korjausrakentamisen aktivointipalvelu etenee yhdeksän kehittämiseen sitoutuneen tilaajaorganisaation yhteistyönä. Mukana ovat Espoon Tilakeskus-liikelaitos, Liikelaitos Oulun tilakeskus, Helsingin yliopisto, SATO Oyj, Rajamäen Uimahalli Oy, SOK:n ABC-ketju, Isännöitsijätoimisto Aimo Astala, As Oy Mäkilinna ja KOy Jyrkkälänpolku.

Kukin tilaajaorganisaatio toteuttaa omista tavoitteistaan johdettua kehittämishanketta, jonka ne toteuttavat valitsemiensa kumppaneiden kanssa todellisessa projektissa. Osa tilaajista hakee itselleen kumppaneita vielä syksyn ja alkuvuoden 2014 aikana.

Vuoden 2014 aikana Rakennettu ympäristö -ohjelmassa on tarkoitus laajentaa tilaajien välistä yhteistyötä korjausrakentamisen suunnittelu-, tuoteteollisuus- ja urakointiyritysten suuntaan.

Aktivointipalvelun tulokset on tarkoitus jalkauttaa kiinteistö- ja rakennusalan käytännöiksi ja ohjeiksi alan järjestöjen kautta. Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelma ja sen korjausrakentamisen aktivointipalvelu kestää vuoden 2014 loppuun.

Lisätietoja

Sampsa Nissinen, Rakennettu ympäristö -ohjelman päällikkö Tekes, puh. 029 50 55687, sampsa.nissinen(at)tekes.fi
Jani Saarinen, Korjausrakentamisen aktivointipalvelun aktivaattori, Vison Alliance Partners,
puh. 0400 625 670, jani.saarinen(at)vison.fi
Teppo Salmikivi, Helsingin yliopisto, Tila ja kiinteistökeskus, puh. 050 566 4398, teppo.salmikivi(at)helsinki.fi

Rakennettu ympäristö: http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/rakennettu-ymparisto/
Tutustu tutkimus- ja kehitysprojektien tuloksiin: www.hankegalleria.fi

Eero Lukin