Raisioon Pohjoismaiden ensimmäinen passiivimyymälärakennus

Raision Kodin Ykkönen säästää energiaa 41 omakotitalon kulutuksen verran vuodessa. Uudessa sisustustavaratalossa energiaa säästetään mm. valaistusratkaisuilla, tarpeen mukaisella ilmanvaihdolla, kiinteistöautomatiikalla ja ilmatiiviillä rakenteilla.

Raision Kuninkojalla 2.5. avattava Kodin1-sisustustavaratalo on Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen passiivimyymälärakennus; liikerakennus, joka käyttää mahdollisimman vähän energiaa. Raision tavaratalon rakentaminen passiivimyymälärakennukseksi on uraa uurtava työtä, eikä esimerkkejä passiivirakentamisesta isoksi tavarataloksi asti löydy montaa koko maailmasta.

"Passiivimyymälärakennuksessa tavoitteena on minimoida lämmittämiseen, jäähdyttämiseen ja valaisemiseen tarvittava energiakulutus", kertoo Anne Jaakkola, konseptinohjauspäällikkö, K-citymarket Oy ja Anttila Oy.

Raisiossa energiatehokkuutta toteutetaan erityisesti asiakkaiden liikkeet huomioivalla valaistusratkaisulla sekä tarpeen mukaisella ilmanvaihdolla, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla ja ilmatiiviillä rakenteilla. Näitä toimintoja ohjataan erittäin kehittyneellä kiinteistöautomatiikalla. Suuri merkitys on myös arkkitehtuurilla; rakennuksen muoto ja sijoittelu on suunniteltu energiatehokkuuden ehdoilla.

"Ekotehokkailla toimenpiteillä tavaratalon lämmitysenergian kulutusta pyritään pienentämään noin 60 prosenttia ja sähkönkulutusta noin puolet perinteiseen tavarataloon verrattuna. Raision Kodin Ykkönen säästää energiaa 41 omakotitalon kulutuksen verran vuodessa", Jaakkola jatkaa.

Raision Kodin Ykkösen valmistuminen on yhteistyöprojekti, jossa ovat mukana tärkeimpinä toimijoina VTT, Tekes ja rakennuttaja Virtanen Yhtiöt Oy. Energiaa säästävillä asuinrakennuksilla, passiiviasuinrakennuksilla, on omat kriteerinsä energiasäästöstä. Raision sisustustavarataloa varten ne kehitettiin yhdessä VTT:n kanssa.

"VTT:llä tehtiin ansiokasta työtä passiivimyymälärakennuksen kriteerien luomisessa ja standardoinnissa. Talvella tehdyissä tiiveysmittauksissa selvisi, että Raision tavaratalo täyttää tiukat kriteerit passiivimyymälärakennukseksi", Anne Jaakkola kertoo.

Asiakkaille ja työntekijöille passiivimyymälärakennus näkyy mm. siten, että valot himmenevät siinä osassa kauppaa, jossa ei ole asiakkaita tai ylipäätään liikettä. Vaikka tätä toimintoa tuskin huomaa paljaalla silmällä, valaistuksen automatisointi ja liikkeentunnistus säästävät runsaasti energiaa.

Tekes on rahoittanut passiiviliikerakennuksen konseptin kehittämistä.

Lisätietoja

Heli Törrönen, asiakkuusjohtaja, Kodin Ykkönen
heli.torronen (at) kesko.fi, puh. 010 53 37021

Anne Jaakkola, konseptinohjauspäällikkö, K-citymarket Oy ja Anttila Oy
anne.jaakkola (at) kesko.fi, puh. 010 53 40208

Riikka Holopainen, vanhempi tutkija, VTT
riikka.holopainen (at) vtt.fi, puh. 020 722 4736

Virpi Mikkonen, ohjelmapäällikkö, Tekes
virpi.mikkonen (at) tekes.fi, puh. 029 50 55930