Rahoitusta suomalais-intialaiseen yhteistyöhön: ICT-osaamista hyödyntävät terveys- ja hyvinvointiratkaisut

Tekes ja intialainen rahoittajaorganisaatio Department of Biotechnology (DBT) jatkavat yhteistyötään suomalais-intialaisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyön vauhdittamiseksi avaamalla uuden rahoitushaun ja järjestämällä verkottumistilaisuuden.

Rahoitusta on tarjolla sekä yritysten että tutkimusorganisaatioiden suomalais-intialaisille yhteisprojekteille. Tarkat tiedot haun teemoista ja hakuohjeet ovat nähtävissä Tekesin ja DBT:n verkkosivuilla elokuussa 2013.

Työpaja syyskuussa

Verkottumisen edistämiseksi ja yhteisprojektien suunnittelun helpottamiseksi Helsingissä järjestetään 10.-12.9. työpaja, johon osallistuu Intiasta ryhmä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden edustajia. Työpajassa on mahdollisuus tutustua intialaisiin toimijoihin ja heidän osaamisiinsa ja suunnitella yhteistyötä. Ohjelmassa on osallistujien puheenvuoroja, yhteistyön ideointia ja mahdollisuus kahdenkeskisiin tapaamisiin. Lisää tietoa tapahtumasta on saatavilla kesän aikana Tekesin verkkosivuilla ja sähköisissä uutiskirjeissä.

Kannustamme käynnistämään yhteisprojektien suunnittelun heti ja varaamaan kalenterista ajan verkottumistapahtumalle!

Lisätietoja hausta Tekesin englanninkielisillä sivuilla

Department of Biotechnology (DBT)

Tekes edistää diagnostiikkayritysten markkinoillepääsyä Intiassa ja verkostoitumista intialaisten toimijoiden kanssa.
www.tekes.fi/diagnosticsfindia