Radikaalit ideat esiin ja käytäntöön uuden käsikirjan avulla

Käsikirja radikaalien innovaatioitten synnyttämiseksi ja viemiseksi käytäntöön on valmistunut. Sen tekivät Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Stanfordin yliopiston tutkijat yhteistyössä.

Playbook for Strategic Foresight & Innovation sisältää runsaasti askel-askeleelta-ohjeita, esimerkkejä, case-esittelyjä ja menetelmiä, joita yritys tarvitsee, kun se etsii radikaalia ideaa, josta syntyy uutta bisnestä, tuotteita tai palveluita. Käsikirja auttaa yritystä myös silloin, kun se rakentaa organisaatiota, joka tukee radikaalien ideoitten jatkuvaa kehittämistä.

"Käsikirja on tarkoitettu kaikille, jotka etsivät rohkeaa irtiottoa ja uuden vision kautta uutta bisnestä. Yleisesti ottaen Suomessa on liian vähän visioon perustuvaa innovointia. Pelkät ideat eivät kuitenkaan riitä, tarvitaan työkaluja, joilla ne saadaan käytäntöön. Siinä on tämän Playbookin vahvuus", kertoo innovaatiojärjestelmien professori, LUT:n tuotantotalouden tiedekunnan dekaani Vesa Harmaakorpi.

Tekes mahdollisti yhteistyön Stanfordin tutkijoiden kanssa ja myös rahoitti käsikirjan osana käytäntölähtöisen innovointitoiminnan tutkimushanketta.

"Suomen perinteisten vahvojen teollisten klustereiden murtumisen myötä tarvitsemme uusia laaja-alaisia radikaaleja innovaatioita ja kasvun lähteitä. Talouskriisi dominoi keskustelua Suomessakin. Sen ohella on olennaista kehittää uusia lähestymistapoja ja alustoja tulevaisuuden radikaaleille innovaatioille, jotta pääsemme nopeasti uudelle kasvupolulle kun talouskriisi aikanaan hellittää", toteaa johtava asiantuntija Christopher Palmberg Tekesistä.

"Käsikirja antaa selkeitä ja hyvin visualisoituja ideoita innovaatiotoiminnan toteuttamiseen uudella tavalla ja voi siten auttaa yrityksiä visioimaan ja kehittämään innovaatiotoimintaansa hyvin konkreettisella tavalla. Toivomme, että hyvin toteutettu tutkimus näin myös edistää Suomen elinkeinoelämän jatkuvaa uudistumista", lisää Palmberg.

Innovaatiotyökalut testissä Suomessa

Käsikirjan menetelmiä testattiin Suomessa. "Osallistujat kehuivat menetelmiä järkeenkäyviksi ja helppokäyttöisiksi. Kehuja sai myös käsikirjan työkalujen laaja-alaisuus", kertoo käytäntölähtöisen innovointitoiminnan tutkimushankkeen projektipäällikkö Tuija Oikarinen.

Työkaluja on tarjolla ideoiden valitsemiseen ja kehittämiseen, tulevaisuuden asiakkaiden ja markkinoiden visiointiin ja analysointiin sekä ideoiden työstämiseen markkinoille Lisäksi käsikirjasta löytyy menetelmiä organisaation resurssien ja tarvittavien yhteistyötahojen kartoittamiseen.

Hankkeessa syntyi myös suomenkielinen, erityisesti pk-yrityksille tarkoitettu opaskirja Innopakki, joka kertoo innovaatiotoiminnan teorioista ja menetelmistä ja esittelee esimerkkiyrityksen kautta, miten niitä voidaan soveltaa käytäntöön.

Playbook for Strategic Foresight & Innovation on ilmainen ja vapaasti ladattavissa netistä

Lisää tietoja Playbookista

Tutustu myös Innopakkiin

Lisätietoja

Projektipäällikkö Tuija Oikarinen
tuija.oikarinen (at) lut.fi
puh. 0400 196 988