Positiivisen vuorovaikutuksen kierrettä Suomeen

Tekesin Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelmalla on kunnianhimoinen tavoite: nostaa suomalaiset työpaikat Euroopan parhaimmiksi vuoteen 2020 mennessä. Ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Merja Fischerillä on näkemystä siitä, kuinka tähän tavoitteeseen on mahdollista päästä.

Tekniikan tohtori, yritysvalmentaja Merja Fischer osoitti väitöstutkimuksessaan vuonna 2012, että työtyytyväisyys heijastuu suoraan asiakkaan kokemaan palvelun laatuun ja sitä kautta liiketoiminnan kannattavuuteen. Kyse on bisneksen kannalta erittäin tärkeästä asiasta.

Henkilöstön kokemus syntyy monesta tekijästä, mutta avainteemaksi Fischer nostaa sen, että jokainen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Tähän tarvitaan positiivista vuorovaikutusta: arvostusta ja kiitollisuutta.

Merja Fischerin mukaan positiivisen vuorovaikutuksen ketju lähtee parhaimmillaan hyvästä johtamisesta, jota työntekijät jakavat eteenpäin toisilleen ja asiakkailleen. "Tunne-energia tarttuu kohtaamisten ketjuissa."

Yksilöä arvostava johtajuus näkyy tuloksissa

Useissa isoissa yrityksissä johtajana ollut Merja Fischer näkee, että muutos lähtee johtamisen kehittämisestä. Se tarkoittaa perinteisen autoritaarisen johtamiskulttuurin uudistamista.

"Ihmisille tulee luoda työympäristö, jossa ei tarvitse pelätä epäonnistumisia. Tuottavuuden kannalta tärkeät asiat, kuten oppiminen, luovuus ja innovatiivisuus, ovat fysiologisia tapahtumia. Hermosoluissa syntyy silloin uusia yhteyksiä. Tämä on mahdollista, kun ihminen kokee positiivisia tunteita. Siksi pelon ilmapiirissä alisuoriudutaan", Fischer havainnollistaa. "Positiiviset tunteet lisäävät hyvinvointia ja henkilökohtaisia resursseja."

Hyvä, uuden ajan johtaja arvostaa kaikkia ja osoittaa tämän myös. "Jokaisen pitäisi tuntea itsensä tärkeäksi organisaatiosysteemissä ja ymmärtää roolinsa osana organisaation tavoitteita, teki ihan mitä työtehtävää vain. Kun kokee työnsä merkitykselliseksi ja haastavaksi, motivaatio lisääntyy. Hyvä johtaja myös auttaa, kiittää, kulkee rinnalla, näkee mikä työntekijää motivoi ja on helposti lähestyttävissä. Tällainen aito välittäminen heijastuu suoraan liiketoimintaan."

Jokaisella on vastuu omasta käyttäytymisestään

Fischer muistuttaa, että esimiehillä on tärkeä rooli niin vuorovaikutusketjun liikkeellepanijana kuin roolimallinakin, mutta se ei riitä. "Jokaisella yksilöllä on vastuu itsestään sekä siitä miten valitsee kohdata ja arvostaa muita."

Työpäivään tarvitaan Fischerin mukaan rauhallisia hetkiä. "Esimiesten allakoissa pitää olla varattuna aikaa istahtaa ja kohdata kollegoita."

Kun työyhteisössä on luottamuksen ja arvostuksen ilmapiiri, se synnyttää parhaimmillaan uudenlaista liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa. "Kun päätökset perustuvat yksilön kunnioitukseen ja avoimuuteen, sujuvat muutostilanteetkin helpommin."

Merja Fischer on Suomen hallituksen tulevaisuuden selonteon Tulevaisuuden työelämä 2030 -ryhmän johdossa. Hänen näkemyksensä ulottuvat koko Suomen tasolle. "Hyvinvoivat yksilöt ja työyhteisöt luovat positiivista kierrettä koko kansakuntaan. Se lisää kannattavaa liiketoimintaa ja suomalaista kilpailukykyä."

Tekesin Liideri-ohjelma

Teksti: Leena-Mari Tanskanen