Väitös: SO2-depolarisoitu elektrolyysi vedyn valmistamiseksi

Aalto-yliopiston Kemiantekniikan korkeakoululla tarkastetaan 5.4.2013 DI Anu Lokkiluodon väitöskirja, jossa tutkittiin sitä, miten suuria määriä vetyä voitaisiin tuottaa olemassa olevia teknologioita paremmin eli vähemmällä sähkönkulutuksella ja/tai vähemmillä CO2-päästöillä.

Vetyä käytetään erilaisissa teollisissa prosesseissa, minkä lisäksi sitä voitaisiin käyttää polttoaineena ajoneuvoissa. Tutkimuksen kohteena olevaa prosessia voidaan käyttää samalla esimerkiksi metallurgisen teollisuuden SO2-päästöjen talteenottoon.

Väitöksessä tutkittu prosessi mahdollistaa vedyn tuottamisen selkeästi perinteistä alkalielektrolyysiä pienemmällä sähkönkulutuksella. Riippuen prosessissa käytetyn sähköenergian tuotantotavasta, tuotettu vety voi olla hiilidioksidineutraalia. Tutkittu prosessi voidaan yhdistää metallurgisiin prosesseihin, joissa syntyy sivutuotteena rikkidioksidia, tai rikkihapon valmistukseen. Rikkihappo on maailman eniten tuotettu kemikaali, jolla on laajat markkinat.

Vedyn käyttö liikennepolttoaineena fossiilisten polttoaineiden sijasta mahdollistaisi merkittävät vähennykset CO2-päästöissä sekä vähentäisi länsimaisten yhteiskuntien riippuvuutta tuontiöljystä.

Väitöstyö liittyy osittain Tekesin Polttokennot-ohjelman rahoittamiin yritys- ja tutkimushankkeisiin.

Väitöstiedote (pdf)

 

Tapio Poutiainen