Suomi vakiinnutti asemansa polttokennokehityksen kärjessä – uusia yrityksiä syntyi

Tekesin Polttokennot-ohjelma päättyy tämän vuoden lopussa. Ohjelman loppuseminaarissa Dipolissa 3.12. käytiin läpi ohjelman saavutuksia ja opetuksia sekä kuinka mennään eteenpäin.

"Polttokennot-ohjelman erinomainen saavutus on Suomen aseman vahvistaminen maailmalla. Me olemme yksi keskeisiä polttokennoteknologioiden kehittäjiä ja nyt se tiedetään myös muualla", arvioi ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Erkko Fontell.

Ohjelma synnytti uutta liiketoimintaa ja tuotti pitkäjänteistä toimintaa polttokennojen kehitykseen. Convion, Elcogen ja Hybria ovat uusia ohjelman aikana syntyneitä yrityksiä, mutta lisäksi liiketoimintaa on syntynyt esimerkiksi pinnoitusalalle.

"Kaikkia tavoitteita ei saavutettu ja erityisesti yrityspuolen demoja siirtyi tulevaisuuteen. Koko polttokennoalan kehittyminen on osoittautunut hitaammaksi kuin vielä kymmenen vuotta sitten ennakoitiin", Fontell sanoo.

Polttokennojen markkinat ovat kuitenkin nopeasti kasvamassa. Jo vuodesta 2006 kasvuvauhti on ollut 30-40 prosenttia vuodessa ja tällä hetkellä kasvu on jo yli 50 prosentin luokkaa. Vedyllä ja polttokennoilla on potentiaalia sekä liikenteessä että hajautetussa energiantuotannossa, tulevaisuudessa myös uusiutuvan energian ja älykkäiden sähköverkkojen tasaajana.

Kohti pilotointia ja liiketoimintaa – EU-ohjelmat tukena

Polttokennot-ohjelman saavutukset näkyvät myös siinä, että suomalaisia on paljon mukana EU-hankkeissa. Erityisesti VTT:n laaja osaaminen polttokennojen kehityksessä on kysyttyä. Se on mukana jo yli 20 hankkeessa ja yksinomaan tämän vuoden haussa VTT:ltä hyväksyttiin kahdeksan hanketta. Polttokennoalan EU-hankkeet toteutetaan vahvassa eurooppalaisen teollisuuden ja tutkimuksen yhteistyöohjelmassa FCH JU:ssa, jossa tutkimus tukee vuorovaikutteisesti demonstraatioita ja pilotointia.

"Kansainvälisissä konsortioissa suomalaiset ovat päässeet pienillä panoksilla käsiksi yli 60 miljoonan euron tuloksiin ja kansainvälisiin liiketoimintaketjuihin", kertoo Polttokennot-ohjelman koordinaattori Anneli Ojapalo.

Wärtsilän ulkoistaman Convionin 50- 300 kilowatin polttokennojärjestelmissä lämpöä ja sähköä tuotetaan lähinnä maakaasusta tai biokaasusta, mutta myös vetyä voidaan käyttää. Käyttökohteet voivat olla hyvin erilaisia asuintalosta kauppakeskuksiin, sairaaloihin tai toimistotorneihin tai vaikkapa vara- ja lisävoimaksi varmuutta lisäämään. Tällä hetkellä Convion etsii sekä kotimaisia että kansainvälisiä yhteistyökumppaneita pilotoidakseen järjestelmää. Wärtsilä on Convionin osakas ja sitoutunut jatkokehitykseen.

"Tuotteillamme pystytään parantamaan huomattavasti kohteiden energiatehokkuutta ja vähentämään päästöjä. Megatrendit huomioon ottaen voikin sanoa, että markkinapotentiaali ei ainakaan rajoita kasvuamme tulevaisuudessa", Fontell sanoo.

Ohjelman uusin yritys, VTT:n teknologialla kustannustehokkaita matalan lämpötilan kennostoja kehittävä Elcogen myy jo tuotteitaan ja on avannut jakelukanavia Euroopan lisäksi Japaniin ja Kiinaan.

Yli sata vuotta vetyä teollisuuden sivuvirroista tuottanut Woikoski puolestaan kehitti ohjelmassa vetytankkausaseman. Woikoski tähyää teknologiansa myyntiä Eurooppaan ja Aasiaan ja on valmis rakentamaan asemaverkoston Suomeen kun tarve aikanaan kasvaa.

"Jatkossa on tärkeintä saada aikaan laajempia pilotointihankkeita kehitetyistä tekniikoista. Rahoitusta voi hakea muun muassa EU:n Horizon 2020-ohjelmasta. Myös Tekesin EVE-, Fiksu kaupunki, Huippuostajat- ja INKA-ohjelmat voivat tarjota mahdollisuuksia polttokennoteknologiaan perustuville kokeiluhankkeille", kertoo Polttokennot-ohjelman päällikkö Martti Korkiakoski.

Lisätietoja

Ohjelman päällikkö Martti Korkiakoski
Puh. 029 50 55875
martti.korkiakoski (at) tekes.fi

Ohjelman koordinaattori Anneli Ojapalo
Puh. 040 558 8205
anneli.ojapalo (at) spinverse.com


Sanna Nuutila