Matkaraportti: FCH JU General Assembly ja Programme Review Days

FCH JU:n vuosittainen hankekatselmus ja vuosikokous General Asssembly pidettiin Brysselisssä 11-13.11. Tilaisuudessa katselmoitiin päättyneet hankkeet ja tulokset, käytiin läpi markkinoiden eteneminen maailmalla sekä keskusteltiin esteistä ja mahdollisuuksista. Tilaisuudessa avattiin näkymä jatkoon, 2014 alkavaan FCH2 JU:hin, jonka kaksi pääpilaria on Energy ja Transport. Kaikki mikä liikkuu, on Transportissa, mukaan lukien tankkausinfrastruktuuri. Energiassa älyverkot ja vetyvarastointi nousevat keskeiseen rooliin kiinteiden polttokennosovellusten rinnalle. FCH2 JU tarvitsee edelleen tutkimusta. Tutkimus on luuppi demonstraatioiden ja perustutkimuksen välillä. Demonstraatioiden pohjalta syntyy uudet tutkimusaiheet. Tarvitaan soveltavaa, perus- ja läpimurtotutkimusta. Tilaisuuden näyttelyssä oli mukana Finland Pavilion.

Markkinat etenevät maailmalla. Japanin Ene-farm ohjelma etenee suotuisasti. Talokohtaisten 1 kW polttokennoyksikköjen vuosittaiset myyntimäärät ovat nousseet vuosi vuodelta ja 2012 myynti oli 20 000 yksikköä. Tällä hetkellä japanilaiskotitalouksissa on yhteensä 50 000 polttokennoa. Kasvu jatkuu kiihtyvänä ja vuoden 2013 myynniksi arvioidaan 53 000 yksikköä. Etelä-Afrikassa BeUppin kännykän laturi tulee markkinoille marraskusssa (beupp.com). Intiassa on valtava potentiaali teletukiasemien voimantuottoon, johon polttokennot hyvin sopivat. Nyt asemia on 400 000 ja arvio on yli miljoona vuoteen 2025 mennessä. Näistä 70% vaatii yli 8 h varoajan. Uusiutuvan energian lisääntyessä vaatimukset energiavarastoinnille verkon säätelyssä kasvavat. Maakaasun ja vedyn hyödyntäminen tulee käyttöön älyverkoissa Euroopassa. Polttokennovoima/varavoima on saanut globaalien yritysten taholta hyväksyntää, mm. NSN, Toyota, Motorola, Vanhool. Busseja tuodaan markkinoille 2020.

Päättyneiden hankkeiden osalta todettiin, että nyt on saatu päätökseen ensimmäisen kierroksen hankkeet ja niiden tuloksia voidaan analysoida. Kun verrataan kaikkien hankkeiden jakautumaa ja aiheita monivuotisen ja vuosittaisten suunnitelmien tavoitteisiin (MAIP ja AIP), vastaavuus on hyvä. Kaikkia tavoitteita ei ole pystytty saavuttamaan. Demonstraatioiden ja tutkimuksen määrät hankesalkussa ovat tasapainossa ja suunnitelman mukaiset. Oleellista on nyt löytää yhteinen kieli ja arviointimenetelmät. Nyt päättyneiden hankkeiden tulokset tulisi saada seuraavien ja jo käynnissä olevien hankkeiden käyttöön tutkimustulosten kiihdyttämiseksi.

Esitykset löytyvät alla olevista linkeistä:

6th Stakeholder General Assembly esitysaineisto.

Programme Review Days esitysaineisto.