Pk-yrityksille kaksi suoraa kanavaa Venäjä-yhteistyöhön

Pienille ja keskisuurille yrityksille on nyt tarjolla uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön venäläisten yritysten kanssa. Tekes on avannut venäläisten kumppaneidensa FASIEn ja Skolkovon kanssa pk-yrityksille tarkoitetut haut yhteistyöprojektien käynnistämiseen venäläisten yritysten kanssa.

Skolkovo-yhteistyö painottuu startup-yrityksiin

Skolkovon piirissä on suuri joukko startup-yrityksiä, joiden kanssa suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten on nyt aiempaa helpompi käynnistää yhteisprojekteja. Skolkovolaiset ovat parhaillaan Suomessa Slushissa hakemassa yhteistyökumppaneita.

Tavoitteena on käynnistää markkinalähtöisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja, joissa kehitetään innovatiivisia tuotteita ja palveluja. Tekes rahoittaa suomalaista osapuolta ja Skolkovo venäläistä.

Yhteisprojektissa tulee olla vähintään yksi yritysosallistuja molemmista maista. Venäläisen osapuolen täytyy toimia Skolkovon piirissä.

Ensimmäinen Skolkovo-yhteistyön hakuaika päättyy 28.2.2013. Pk-yritysten kannattaa tarttua tähän tilaisuuteen nyt.

FASIE-yhteistyö kattaa pienten yritysten koko kentän

Tekes ja FASIE (the Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises) avaavat neljännen Suomen ja Venäjän välisen haun pk-yrityksille. FASIE-yhteistyössä projekteille ei ole maantieteellistä tai toimialarajoitusta kummassakaan maassa.

Haku tarjoaa suomalaisille pk-yrityksille hyvän kanavan päästä yhteistyöhön venäläisten pienten yritysten kanssa. Yhteisprojektissa tulee olla vähintään yksi yritysosallistuja molemmista maista.

Tavoitteena on käynnistää markkinalähtöisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja, joissa kehitetään innovatiivisia tuotteita ja palveluja. Tekes rahoittaa suomalaista osapuolta ja FASIE venäläistä.

FASIE-yhteistyön hakuaika päättyy 15.1.2014.

Molemmissa yhteistyömuodoissa hakijayritysten tulee antaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen venäläiselle rahoittajaosapuolelle eli FASIElle tai Skolkovolle.

Suomalaiset yritykset voivat hakea rahoitusta yhteistyöprojekteihin Tekesin verkkosivujen sähköisen hakemuspalvelun kautta.

FASIE-haku

Skolkovo-haku