Pekingin päästövähennykset suomalaisyrityksille miljardimahdollisuus

Pekingin päästövähennykset avaavat suomalaisyrityksille miljardiluokan vientimahdollisuudet. Pekingin savusumuun ja muihin ympäristöongelmiin haetaan nyt ratkaisuja myös suomalaisyrityksiltä.

Tekesin ja Kiinan ympäristönsuojeluministeriön allekirjoittama Beautiful Beijing -hanke on Team Finlandin yhteisprojekti. Syksyllä käynnistyvässä hankkeen ensimmäisessä vaiheessa suomalaisilla cleantech-yrityksillä on mahdollisuus päästä esittelemään ratkaisujaan ja osaamistaan myös suoraan kiinalaisille päättäjille.

”Beautiful Beijing luo hienon näyteikkunan suomalaiselle cleantech-osaamiselle. Kohdealueena ovat niin jo olemassa olevat puhtaan teknologian ratkaisut kuin yhteistyössä kehitettävät aivan uudet innovaatiot. Pienet yritykset pitävät Kiinan markkinoita haastavina, mutta tällaisella yhteistyöllä kynnystä voidaan madaltaa”, toteaa johtaja Teija Lahti-Nuuttila Tekesistä.

”Beautiful Beijing -hanke avaa jopa usean miljardin euron mahdollisuuksia suomalaisille cleantech-yrityksille. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehdään ehdotus konkreettisista toimenpiteistä, joiden avulla on mahdollista parantaa Pekingin elinympäristöä ja muun muassa ilmanlaatua”, Cleantech Finland for China -projektin johtaja, Finpron seniorikonsultti Eero Siitonen toteaa.

”Jos yrityksen strategiana on laajentaa tai käynnistää liiketoimintaa Kiinassa, niin syksyllä käynnistyvä hanke avaa mahdollisuudet tähän. Suomalaista cleantech-osaamista etsitään viidellä osa-alueella: energian tuotanto ja jakelu, rakentaminen, liikenne, teollisuus ja ilmanlaadun seuranta”, Siitonen sanoo.

Hanke saa korkean tason vetoapua, kun pääministeri Jyrki Katainen ja ympäristöministeri Ville Niinistö osallistuvat 10.9. Pekingissä järjestettävään Beautiful Beijing -seminaariin. Tekesin pääjohtaja Pekka Soini esittelee Beautiful Beijing -hankkeen arvovaltaiselle seminaariyleisölle.

Hanke käynnistyy nopealla aikataululla, ja yritykset voivat ilmoittautua mukaan 13.9. mennessä. Syksyn aikana selvitetään muun muassa suomalaisten yritysten ratkaisujen kysyntää ja vuodenvaihteessa käynnistyy demo- ja pilottihankkeiden suunnittelu, jonka tavoitteena saada pikaisesti rakennettua käytännön malliprojekteja.

Miljardiluokan vihreät investoinnit

Pelkästään kuluvana vuonna Pekingissä käytetään 760 miljoonaa euroa päästöjen vähentämiseen. Vuoteen 2015 mennessä Peking leikkaa hiilen kulutusta 23,3 miljoonasta tonnista 15 miljoonaan tonniin.

”Pekingin, kuten muunkin Kiinan, päästöistä valtaosa muodostuu teollisuudesta, liikenteestä ja asumisesta. Autojen rekisteröintimäärä kasvaa yli 20 prosenttia vuodessa ja esimerkiksi pelkästään uusia asuinrakennuksia nousee yhden Helsingin asuinrakennuskannan verran vuodessa. Suomalaisyrityksillä on mahdollisuus olla yhdistämässä Pekingissä ympäristöongelmien ratkaisu kannattavaan liiketoimintaan”, Finprossa toimivan Cleantech Finlandin ohjelmajohtajana 1.9.2013 aloittanut Kaisa Hernberg toteaa.

Kiina aikoo investoida yli 200 miljardia euroa seuraavan viiden vuoden aikana ilman laadun parantamiseen. Tavoitteena on vähentää päästöjä 25 prosenttia vuoden 2012 tasosta vuoteen 2017 mennessä. Kiina on jo käynnistänyt kesäkuussa päästökaupan kuudella alueella tavoitteenaan ottaa käyttöön maan kattava päästökauppajärjestelmä vuonna 2015.
”Onnistuminen Pekingissä toimii yrityksille ponnahduslautana Kiinan muihin suurkaupunkeihin, jotka painivat samojen ongelmien parissa”, Hernberg sanoo.

Yritysten ratkaisujen ja tutkimusyhteistyön lopputuloksena hankkeessa laaditaan suositusraportti siitä, miten Suomi ja Kiina voivat yhdessä parantaa Pekingin elinympäristöä ja erityisesti ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä. Tämän jälkeen on tavoitteena pystyttää käytännön pilottihakkeita.

Beautiful Beijing -hankkeen noin miljoonan euron rahoituksesta vastaavat Tekes, Finpron hallinnoima Cleantech Finland for China yhdessä suomalaisyritysten kanssa ja Kiinan ympäristönsuojeluministeriö.

Lisätietoja

Eero Siitonen
Finpro
puh. 040 042 3504, 086 135 0129 0567
eero.siitonen (at) finpro.fi

Kaisa Hernberg, ohjelmajohtaja,
Cleantech Finland
puh. 040 562 3242
kaisa.hernberg (at) finpro.fi

Teija Lahti-Nuuttila
Tekes
puh. 029 50 55873
teija.lahti-nuuttila (at) tekes.fi