Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen -tutkimusohjelma

Suomen Akatemian Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen -tutkimusohjelmaan osallistuvat tutkimushankkeet liittyvät 2000-luvun osaamistarpeisiin koulutuksessa ja työelämässä sekä siihen, mitä tarvitaan tulevaisuuden yhteiskunnissa ja globaalissa maailmassa.

Suomen Akatemian ohjelman teema-alueita ovat:

 • yhteiskunnallisten muutosten vaatimukset oppimiselle, osaamiselle ja opettamiselle
 • oppimisanalytiikka ja oppimisen monitasoinen arviointi
 • tulevaisuuden oppimisympäristöt ja käyttäjälähtöinen sisältö
 • kehittyvien yhteiskuntien oppimisympäristöt
 • yksilöllisten oppimisen edellytysten parantaminen eri ikäkausina.

Ohjelman tavoitteena on:

 • tuottaa uutta ja entistä kokonaisvaltaisempaa tietoa ja ymmärrystä ohjelman teema-alueiden aloilta
 • edistää kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä
 • kannustaa tutkimusmenetelmien kehittämistä ja niiden entistä integroidumpaa hyödyntämistä
 • vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tehostaa tutkimustuloksista tiedottamista.

Aihehaun hakuaika on huhtikuussa 2013. Tarkempaa tietoa on Suomen Akatemian verkkosivuilla .

Lisätiedot

 • ohjelmapäällikkö Risto Vilkko (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5136
 • ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5143
 • projektisihteeri Ritva Helle (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5023
 • Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Kenneth Johansson, p. 09 6803 3310

 

Pekka Ollikainen