Koulut ja yritykset yhteistyössä – molemmat hyötyvät

Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelman arvoverkkohankkeissa koulut ja oppilaitokset tuovat käyttäjälähtöisyyttä ja testaavat yritysten kehittämiä välineitä, pelejä ja ratkaisuja. Onnistuneet kokeilut rakennetaan osaksi koulujen arkityötä, ja kokeiluista hyötyvät sekä koulut että yritykset.

Tehdyn haastattelututkimuksen mukaan kokeiluihin osallistuneet koulut saivat virikkeitä ja rohkaisua teknologian käyttöön opetuksessa sekä oppivat tuntemaan uusia tuotteita ja yrityksiä. Kokeilut antoivat pohjaa myös hankintapäätösten tekemiselle, sillä monissa kouluissa oli juuri käynnissä älytaulujen hankinta ja pohdittiin, mitä olisivat sopivat oppilaiden välineet. Verkko-oppimisen ja teknologian käytön kokeiluja jo aiemmin tehneet koulut pystyivät laajentamaan omaa kehittämistyötään.

"Mitä enemmän tehtiin yhteistyötä kokeilun suunnittelussa ja kokeilun aikana tutkijoiden, koulun ja yrityksen kesken ja mitä pidemmälle kehitetty tuote oli, sitä enemmän kokeilusta oli hyötyä kouluille ja sen innostuneempia ja motivoituneempia koulut olivat", kertoo HAAGA-HELIAn tutkimuspäällikkö Liisa Vanhanen-Nuutinen.

Kokeilut olivat erilaisten ratkaisujen, välineiden tai pelien kokeilua kuten matematiikkapelin ja navigointiohjelman testausta. Testattavat tuotteet olivat eri vaiheissa. Myös itse kokeilutoiminta oli erilaista eri kouluissa. Kokeilut saattoivat olla lyhyitä kertaluonteisia tapahtumia tai viikonkin kestäviä jaksoja.

Oppimisratkaisut-ohjelma saattaa yhteen yrityksiä, tutkijoita ja oppilaitoksia

Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelman tavoitteena on kehittää uusia tuotteita, palveluja, toimintatapoja ja monialaista osaamista. Ohjelman rahoittamissa arvoverkkohankkeissa toimii tutkimuslaitosten ja yritysten kokeiluympäristöinä eriasteisia kouluja, joissa kehitetään ja tutkitaan yritysten uusia tuotteita ja palveluja.

"Kokeilujen tavoitteena on tuottaa käyttäjälähtöistä tietoa yritysten tuotekehittelyyn ja tieteelliseen tutkimukseen. Arvoverkkohankkeita on käynnistetty yhdeksän, joissa yksittäisiä rahoitettuja hankkeita on yhteensä yli 60. Tässä väliarvioinnissa oli mukana yhdeksän koulua ja oppilaitosta", kertoo ohjelman päällikkö Pekka Ollikainen.

Kokeilujen onnistumisen kulmakivet

Onnistuneita arvoverkkohankkeita leimasi se, että niissä lähdettiin aidosti kuuntelemaan ja selvittämään koulujen tarpeita sekä perehdyttiin siihen, millaisia ovat oppilaat ja mikä tuottaisi hyötyä heidän oppimiseen ja opettajan työhön. Onnistuneissa hankkeissa koulu oli mukana jo suunnitteluvaiheessa ja tutkimuksessa oli käyttäjälähtöinen ote.

Myös välittäjähenkilöiden työpanos edisti kokeilujen onnistumista. "Välittäjähenkilö oli tutkimuksen, koulun ja yrityksen yhteistyössä keskeinen henkilö, joka toimi esimerkiksi koordinoivassa roolissa tai osin opettajana ja osin tutkijana", kertoo Liisa Vanhanen-Nuutinen.

Huonosti toimineissa kokeiluissa kouluille tarjottiin ratkaisua, joka ei soveltunut koulutusasteelle ja koulun arkeen tai teknologiaratkaisua ei pohdittu opetuksen kannalta pedagogisesti. Mukana kokeilussa oli myös laitteita, jotka eivät sopineet sovellukselle sekä liian varhaisessa tuotekehityksen vaiheessa olevia raakile-tuotteita.

"Osa kouluista koki, ettei heitä kuunneltu suunnitteluvaiheessa eikä jälkikäteenkään eivätkä he saaneet kuulla tuloksia. Jotkut koulut olivat jääneet epätietoisiksi, mikä merkitys heidän antamallaan palautteella oli ja miten se hyödynnettiin tuotteen jatkokehittelyssä. Tällöin opettajalle saattoi jäädä kuva tuotteesta, ettei siitä tule hyvä", kertoo Vanhanen-Nuutinen.

"Kokeiluympäristöillä ei myöskään ollut omaa rahoitusta eikä erillistä työaikaa kokeiluun, vaan opettajat veivät kokeilut läpi omalla työpanoksellaan."

Hyötyä oppilaalle ja opettajalle

Mäntymäen koulussa Kauniaisissa testattiin 10monkeys.com-oppimispeliä. Alakoululaisille suunniteltu matematiikkapeli soveltui hyvin opetuskäyttöön. Peli ei ollut lisuke, mitä on hauska pelata vaan se oli hyvä väline opettajalle, edisti oppilaan oppimista ja mahdollisti myös oppimisen arvioinnin.

Oppilaat löysivät pelistä virheitä ja antoivat palautetta pelin kehittäjille, mikä huomioitiin tuotteen jatkokehittämisessä. Yksi opettaja toimi sekä tuntiopettajana että tutkijana Helsingin yliopistossa. Kokeilusta hyötyivät yrityksen lisäksi oppilaat ja opettajat.

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö Liisa Vanhanen-Nuutinen
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
puh. 050 310 1749
liisa.vanhanen-nuutinen (at) haaga-helia.fi

Oppimisratkaisut ohjelman päällikkö Pekka Ollikainen
Tekes
puh. 029 50 55758

 

Tiina Lifländer