International Minifiddlers – Kansainväliset viuluviikarit

Syyskuussa 2012 alkoi suomalaisen klassisen musiikkikoulutuksen ja nykyteknologian yhdistävä projekti ”International Minifiddlers-Kansainväliset viuluviikarit -etäoppitunnilla”. Projekti on Caprice Oy:n kehittämä kansainvälinen musiikin etäopetusohjelma, joka on suunnattu lapsille ja heitä opettaville pedagogeille.

Caprice Oy kehittää musiikin kansainvälistä oppimisympäristöä, jossa yhdistyvät klassisen musiikin koulutus ja videoneuvotteluteknologia. Capricen tarjoamassa palvelussa asiakkaat saavat reaaliaikaista, vuorovaikutteista opetusta ja heillä on käytössään ladattavat opetusvideot, pedagogisen verkoston hallinto ja mahdollisuus päästä vuorovaikutukseen eri ryhmien kanssa. Caprice palvelee musiikkioppilaitoksia, korkeakouluja, pedagogeja, muusikoita, kulttuurikeskuksia, kirjastoja ja kaikkia musiikin harrastamisesta kiinnostuneita. Projektin tavoitteena on kehittää uudenlaista maailmanlaajuiseen myyntiin soveltuvaa palvelu- ja liiketoimintamallia, joka palvelee musiikinopetuksen ja tietotekniikan yhä vahvempaa integroitumista. Konkreettisia tavoitteita ovat toimivien tuotantomallien, teknisten ratkaisujen, sopimusmallien ja kestävän ansaintalogiikan selvittäminen.

International Minifiddlers -pilottiprojektissa opetuksen sisältönä on viuluprofessori Géza Szilvayn kehittämä menestyksekäs Colourstrings-metodi, jota käyttäen hän opettaa viulunsoiton pedagogeja ja heidän pikkuoppilaitaan reaaliaikaisesti etäopetuksen keinoin useassa maassa. Etäopetuksen avulla huippuosaamista voidaan viedä kaikille alueille ympäristöystävällisesti. Näin laajaa, kansainvälistä vuorovaikutuksellista etäopetusta ei ole vielä toteutettu, vaikka kulttuurin alalla juuri vuorovaikutus eri alueiden välillä on keskeistä vieraiden kulttuurien ymmärtämiseksi. Etäopetuksen tuleminen yhä useampien ihmisten ulottuville ja helppokäyttöisyyden lisääminen johtavat uusien markkinatarpeiden syntyyn.

Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelmassa yritykset, tutkijat ja oppilaat kehittävät teknologioita hyödyntäviä uusia oppimisen keinoja tavoitteena kansallinen ja kansainvälinen liiketoiminta. Tähän mennessä Oppimisratkaisut-ohjelmassa on käynnistetty 87 projektia. Ohjelman loppuosassa painotetaan kansainvälisen liiketoiminnan kehittämistä ja käynnissä olevien projektien tulosten hyödyntämistä. Rahoitushakemusten aihealueina ovat innostava oppiminen, pelit ja simulaatiot ja tietotekniikan hyödyntäminen lukioissa. Seuraava määräaika ohjelman rahoitushakemuksille päättyy 29.3.2013. Oppimisratkaisut-ohjelman keskeiset yhteistyökumppanit ovat OKM, Opetushallitus, Kuntaliitto ja Finpro.

Lisätietoja ja yhteydenotot

Caprice Oy
Toimitusjohtaja ja projektin johtaja Maarit Rajamäki
puh. 040 770 1310 / 040 772 3452
maarit.rajamaki (at) caprice.inet.fi
www.maaritrajamaki.com

Projektikoordinaattori/tuottaja Heidi Kuusava
puh. 041 434 8480
heidi.kuusava (at) sarestokons.inet.fi

www.minifiddlers.org

 

Pekka Ollikainen