Ohjelmistoala jatkaa kasvua

Tietotekniikka-ala kasvoi viime vuonna edelleen taantumasta huolimatta. Tekes kannustaa alan yrityksiä entistä vahvemmin kasvuun ja kansainvälisille markkinoille.

Teknologiateollisuuden tammikuussa julkistetun katsauksen (pdf) mukaan Suomen tietotekniikkayritysten liikevaihto nousi vuonna 2012 edellisvuodesta kuusi prosenttia 7,2 miljardiin euroon. Alan palvelu- ja ohjelmistoyritysten liikevaihto arvioidaan kuluvanakin alkuvuonna suuremmaksi kuin viime vuonna samaan aikaan.

Myös Ohjelmistoyrittäjät ry:n tuoreen jäsenkyselyn mukaan pienet ja keskisuuret yritykset odottavat liikevaihdon kasvua. Noin puolet kyselyyn vastanneista on palkkaamassa uusia työntekijöitä.

Tekesin ohjelmistoyrityksille suuntaama rahoitus kasvoi vuonna 2012 sitä edeltävästä vuodesta peräti 20 miljoonaa euroa ollen kokonaisuudessaan 90 miljoonaa. Viime vuosina selkeästi suurin osa rahoituksesta on kohdistunut alle kuusivuotiaisiin ohjelmistoyrityksiin.

"Ohjelmistoalan merkitys on ollut ja on edelleen Suomelle erittäin suuri. Tekes haluaa vahvistaa tätä Suomen teollisuuden yhtä kulmakiveä entisestään. Haluamme nuoret ohjelmistoyrityksemme kasvuun ja kansainvälisille markkinoille. Monipuolisilla palveluillamme voimme rahoittaa niiden ketteriä kokeiluja yhtä lailla kuin esim. liiketoiminnan kehittämistä sekä pitkäjänteisempää tuotekehitystä", sanoo toimialajohtaja Risto Setälä Tekesistä.

Tekes on rahoittanut myös useita innovatiivisen hankinnan toimintamalleja kehittäviä projekteja. Pienten yritysten kannalta on ehdottoman tärkeää, että julkisiin kilpailutuksiin osallistuminen onnistuisi entistä helpommin. Vientimarkkinoilla ohjelmistoyritysten kotimaiset referenssit tuovat tarvittavaa uskottavuutta.