Myötätuulessa kansainvälisille markkinoille

Tekesin Groove-ohjelman tuulivoimatyöpaja kokosi nelisenkymmentä alan osaajaa yhteen keskustelemaan tuulivoimabisneksen kehittämisestä ja tulevaisuudesta. Vaikka ala on Suomessa vasta saamassa tuulta purjeisiinsa, on tuulivoima selkeä osoitus suomalaisen osaamisen huipputasosta ja innosta tehdä asioita yhdessä.

Tekesillä on käynnissä yhteensä 16 tuulivoimaprojektia. Viime vuosina Tekes on keskittynyt auttamaan suomalaisia yrityksiä toiminaan osana globaalia arvoketjua. Tuulivoimaosaamisen kehittämisessä verkottuminen alan toimijoiden kanssa on keskeinen menestystekijä.

Toimialana tuulivoima herättää voimakkaita mielipiteitä ja on yhteiskunnallisen mielenkiinnon jatkuvana kohteena. Työpajaan osallistuneet yrittäjät kiittelivät Tekesin roolia tuulivoiman vauhdittajana, mutta penäsivät samalla valtiovallalta pitkäjänteisiä linjauksia alan kehittymisen varmistamiseksi.

Jarruttelun jälkeen seuraa ketsuppi-ilmiö

The Switch on nousukiidossa. Tuulivoimaloihin kestomagneettigeneraattoreita ja tehonmuokkaimia valmistava yritys sai kesällä ulkomaisilta yrityksiltä yli 100 miljoonan euron tilaukset. The Switchin talousjohtaja Dag Sandås on hyvällä tuulella.

”Hyvien insinöörien suhteen olemme huippumaa. Haaste meidän toimialallamme on se, että meillä ei ole kotimarkkinoita ja koko ala on vasta tulossa. Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä heti ulkomaille. Suomi on hyvä maa kansainvälistyä, koska on jo totuttu siihen, että markkinat ovat ulkomailla”, Sandås kertoo.

Kun The Switch perustettiin 2006, ei kotimarkkinoita ollut lainkaan yhtä lukuun ottamatta. Syyt olemattomiin kotimarkkinoihin ovat Sandåsin mukaan poliittiset. ”Myös tietyt teollisuuden haarat ovat sitä mieltä, ettei tuulivoimaa tarvita. Uskon kuitenkin, että tuulivoima nousee Suomessa erittäin tärkeäksi toimialaksi seuraavan viiden, kymmenen vuoden kuluessa. Tyypillisesti täällä ensin jarrutellaan ja jarrutellaan, jonka jälkeen seuraa ketsuppi-ilmiö eli sitten mennään vauhdilla eteenpäin.”

Tekes on ollut The Switchin strateginen partneri ja rahoittaja yrityksen perustamisesta lähtien. Sandåsin mielestä Tekesin rooli on erittäin tärkeä suomalaisten uusiutuvaan energiaan keskittyvien yritysten tukijana. ”Tekes, Finnvera ja Teollisuussijoitus ovat köyhän ainoat ystävät Suomessa. Ilman Tekesiä start up ei kykene lähtemään riittävän nopeasti liikkeelle.”

Lisää tomeruutta

Peikko Groupin tuulivoimaliiketoiminnan teknologiajohtaja Kari Tuominen tuli kertomaan Peikon tuulivoimaratkaisuista ja Tekes-yhteistyöstä. ”Tuulivoima on Suomessa vielä ramp up -vaiheessa niin teknologian kuin bisneksenkin kannalta, joten Tekesin rooli on äärettömän tärkeä. Tekesin ansiosta alan yritykset ovat uskaltautuneet toimialalle.”

Myös Tuomisen mukaan kotimarkkinat ovat olleet nollassa. ”Meidän strategiamme on ollut kansainvälisille markkinoille suuntaaminen. Suomalainen tuulivoimaosaaminen on vielä niche-alueella, mutta siellä missä suomalaiset ovat mukana, he kolkuttelevat maailman kärkeä.”

”Valtio on lähtenyt tomerasti liikkeelle, mutta välillä tuntuu, että yhden toteutuneen projektin jälkeen into lopahtaa. Tomeruutta täytyy saada lisää.  Mietinnät ja työryhmät eivät riitä, vaan täytyy myös tehdä oikeaa duunia homman viemiseksi loppuun asti.”

Tuomisen mielestä toimiala on vasta raapaissut pintaa ja teknologiaan panostamista on jatkettava, jotta päästään globaaleille markkinoille. Hänen mielestään tähän eivät yhdenkään toimijan omat rahkeet riitä, ja työ on vasta alussa. Suuri haaste on teknologian, markkinoinnin ja verkostoitumisen integroinnissa.

Pohdittavaa Tuomisen mukaan riittää. ”Isoja kysymyksiä ovat rahoitus, luvitus ja ohjeistus. Erityisesti minua huolestuttaa se, mitä tapahtuu, kun tariffiaika päättyy. Nyt tehdyt päätökset voivat kääntyä itseään vastaan 10-12 vuoden päästä ylimääräisen kulurakenteen muodossa.”

Lisätietoja

Groove-ohjelman päällikkö Pia Salokoski
Puh. 029 50 55672, pia.salokoski(at)tekes.fi
www.tekes.fi/groove

Teksti: Tommi Siikaniva, Pohjoisranta B-M

Sanna Nuutila