Lisää menestystarinoita terveys- ja hyvinvointialan ohjelmatoiminnasta

SalWen vuonna 2009 laadittua ensimmäistä strategiaa on toteutettu kahdella tutkimusohjelmalla. Uudessa päivitetyssä strategiassa on määritelty seuraavan ohjelmakauden 2014–2017 tavoitteet terveyden tutkimukseen.

Terveys- ja hyvinvointialan strategisen huippuosaamisen keskittymän (SHOK) päivitetyn strategian mukaan SalWen visiona on olla johtava alusta alan yritysten ja tutkijoiden väliselle yhteistyölle, jonka syntymisessä SalWen toimintatavalla on keskeinen merkitys. SalWen toiminnan ansiosta terveys- ja hyvinvointiala kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

SalWen missiona on tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa, jonka pohjalta yritykset voivat saavuttaa kilpailuetua kehittäessään tuotteita, palveluja ja toimintatapoja. SalWen edistämän tutkimuksen tavoitteena on yksilön toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä yhteiskunnallisesti merkittävien sairauksien ehkäiseminen, havaitseminen ja hoitaminen. Uuden strategian mukaisten ohjelmien valmistelu on parhaillaan käynnissä.

SalWen rooli vahvistuu

SalWe Oy vastaa terveyden ja hyvinvointialueen SHOK-tutkimusohjelmien valmistelusta ja toteutuksen koordinoinnista sekä tiedon jakamisesta. Tekes rahoittaa SalWen tutkimusohjelmia.

Tekesin Elinvoimanen ihminen -painopisteen johtaja Minna Hendolin toteaa, että yhteistyö SalWne kanssa on toiminut erinomaisesti ja vuoropuhelu on ollut avointa ja rakentavaa.

"Terveys- ja hyvinvointiala ovat merkittäviä globaaleja kasvusektoreita, joissa tutki¬mus- ja innovaatiotoiminnan panostukset ovat yhdet suurimmista. Terveyden ekosysteemi on merkittävässä murroksessa, jossa haetaan kustannussäätöjen ohella uudenlaisia toimintamalleja innovaatio- ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Tässä kulmakiven muodostaa julkisen ja yksityisen sektorin tiivis kumppanuus, jota SalWekin toiminnassaan kehittää ja toteuttaa", Minna Hendolin sanoo

"SalWen roolia yhteiskunnallisena keskustelijana ja sidosryhmävaikuttajana tullaan vahvistamaan, sillä SalWen puitteissa tehtävällä tutkimuksella on yhteiskunnallisesti suuri merkitys", toteaa SalWen hallituksen puheenjohtajan Mika Päivärinta, GE Healthcare Finland Oy.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Saara Hassinen, SalWe Oy
puh. 040 5311 661, saara.hassinen (at) salwe.fi

Johtaja Minna Hendolin
Puh. 050 50 5577 665, minna.hendolin (at) tekes.fi

SalWen uutinen