Liikenteen tutkimuksen blogi avattu

Fintrip-hanke on avannut oman blogin, josta voi lukea ajankohtaisia kirjoituksia liikenteen tutkimuksen tiimoilta. Blogi tarjoaa ajantasaista tietoa Fintrip-hankkeen etenemisestä.

Blogi löytyy osoitteesta www.fintrip.fi.

Blogin ensimmäisessä kirjoituksessa kannustetaan luopumaan totutuista ajattelutavoista ja kokeilemaan uutta, myös tutkimuksessa. Kun rahaa on käytössä yhä vähemmän, on käytössä olevat keinot hyödynnettävä monipuolisemmin, keskityttävä siihen missä olemme hyviä ja jos hyväksi todetaan, vaikkapa lainattava naapureilta.

Fintripin liittyvää keskustelua voi käydä tai seurata hankkeen Facebook-ryhmässä. Fintrip myös järjestää avoimia seminaareja, joiden tavoitteena on verkottaa alan toimijoita ja synnyttää keskustelua siitä mihin suuntaan liikenteen tutkimus- ja innovaatiotoimintaa pitäisi kehittää.

Osaamisen hyödyntämistä ja tulevaisuuden ennakointia

Fintrip (Finnish Transport Research and Innovation Partnership) on liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto. Sen tehtävänä on tukea liikennealan osaamisen kehittymistä sekä tehostaa alan rahoittajien ja tutkimustiedon tuottajien ja käyttäjien välistä yhteistyötä. Verkoston valmisteluvaihe etenee liikenne- ja viestintäministeriön johdolla. Hanketta rahoittavat ministeriö, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto ja Tekes.

Fintripin ensimmäiset tutkimuskokonaisuudet keskittyvät liikenteen turvallisuuden, tehokkuuden, sujuvuuden ja kestävyyden ympärille. Teemoja ovat älykäs kaupunki, arktisuus, Suomen ja Venäjän välinen liikenne sekä liikennepolitiikka. Tutkimuskenttä kattaa kaikki liikennemuodot sekä henkilö- että tavaraliikenteessä.

Fintripblogi

Fintrip-hankesivusto

Fintrip Facebookissa