Liikenteen sähköisten palveluiden kokeilu käyntiin – yrityksille ponnahduslauta kansainvälisille markkinoille

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt liikenteen sähköiset palvelut -kokeiluhankkeen vuosille 2014-2015. Kokeilun tavoitteena on edistää liikenteen sähköisten palvelujen kuluttajamarkkinoiden syntymistä ja selvittää palvelujen vaikutuksia. Tekes on mukana hankkeessa tavoitteenaan luoda yrityksille näyttöjä kansainvälisiä markkinoita varten.

Hankkeessa kokeillaan uusia toimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja sekä viranomaisten ja yritysten yhteistyötä palvelujen kehittämisessä. Yksityisen ja julkisen sektorin palveluja tarjotaan samassa palvelukokonaisuudessa.

- Tulevaisuuden liikennepalvelut syntyvät kokeilujen ja uudenlaisen yhteistyön kautta. Valtio toimii tässä hankkeessa uuden ajan liikennepolitiikan ajatusten mukaisesti mahdollistajana. Autoilijoille kehitetään juuri heidän tarpeisiinsa vastaavia palveluja ja samalla mahdollistetaan yrityksille uudenlaista liiketoimintaa, toteaa liikenneministeri Merja Kyllönen.

Kokeiluhanke on avoin kaikille koti- ja ulkomaisille yrityksille ja yrityskonsortioille. Yritykset voivat testata ja kehittää kokeilussa omia palvelujaan ja löytää uusia yhteistyötyömahdollisuuksia. Valtio toimii asiakkaan ja mahdollistajan roolissa. Yritykset investoivat itse oman liiketoimintansa kehittämisen.

Yksityiset autoilijat pääsevät mukaan kokeiluun yrityskonsortioiden kautta kesäkuusta 2014 lähtien. Autoilijoilla on mahdollisuus päästä kokeilemaan uusia liikenteen sähköisiä palveluja eturintamassa. Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi ajamista sujuvoittava liikennetieto, liikenneturvallisuutta parantavat ratkaisut, ajopäiväkirja sekä tiedot pysäköintimahdollisuuksista ja joukkoliikennepalveluista.

Hallituksen kevään 2013 kehysriihessä tekemän päätöksen mukaisesti kokeilussa testaan myös liikenteen maksamisjärjestelmien teknisiä ratkaisuja, valmiuksia ja sovelluksia. Kokeiluihin ei liity verotusta.

Tekes tukee LVM:n älyliikennealoitetta erityisesti rahoittamalla kehitysalustoja ja kokeiluja. Näillä haetaan yrityksille näyttöjä kansainvälisiä markkinoita ajatellen, edistetään sähköisten palvelumarkkinoiden syntymistä ja selvitetään sähköisten palvelujen vaikutuksia.

Esimerkiksi EVE-ohjelmassa kehitetään älykkäitä sähköautojen latausverkostoja ja joukkoliikenteen kutsujärjestelmiä. INKA-ohjelmassa (Innovatiiviset kaupungit) puolestaan valmistellaan Tampereen vetämänä asemaseudun kokeilualustaa, jossa voidaan demonstroida uusia liikenteen palveluita, esimerkiksi joukkoliikenteen sujuvia matkaketjuja.

- Suomessa oli 1990-luvun lopulla maailman suurin matkapuhelintiheys. Älyliikenteessä voisimme toimia samalla tavalla edelläkävijänä, ja sen liiketoimintamahdollisuudet ovat monin verroin suuremmat kuin viestintäjärjestelmien, vertaa johtaja Reijo Kangas Tekesistä.

Lisätietoja

www.lvm.fi/liikenteen-sahkoiset-palvelut

Johtaja Reijo Kangas
Tekes
puh. 029 50 55892


Eero Lukin