Uusi kirja muutoslaboratoriosta

Jaakko Virkkunen ja Denise Newnham ovat tehneet uuden kirjan THE CHANGE LABORATORY – A Tool for Collaborative Development of Work and Education.

Muutoslaboratorio on osallistava kehittämistyön menetelmä, jonka avulla työyhteisö voi toteuttaa päiväkohtaisen ongelmanratkaisun sijasta pitkäjänteisempää toiminnan kehittämistä. Muutoslaboratorio vastaa erityisesti tarpeeseen kehittää työyhteisöön historiallisesti muotoutunutta toimintalogiikkaa, eli toimintakonseptia.

Kirjan kirjoittanut Jaakko Virkkunen on emeritusprofessori Helsingin yliopistolta ja Denise Shelley Newnham on Geneven yliopiston tutkija ja luennoitsija.

Kirjan julkaisija on SensePublishers >>


Tiina Lifländer