Utopiasta todellisuutta?

“Henkilöstömallit, jotka auttavat ihmisiä onnistumaan työssään ja viemään eteenpäin omia unelmiaan.”
Utopiaako? Sitä pääset arvioimaan itse, sillä tämä blogi seuraa tulevan vuoden ajan matkaamme kohti uuden työn maailmaa.

Aloitimme Vincitillä toukokuussa 2013 Tekesin Liideri-ohjelman alle kuuluvan hankkeen, jonka tavoitteena on löytää uuden ajan työhön soveltuvia henkilöstömalleja. Projektimme jakautuu kolmeen eri osa-alueeseen: uramallin luomiseen, palkkamallin rakentamiseen sekä työhyvinvoinnin käytäntöjen kehittämiseen. Tavoitteenamme on saada toimivat mallit kehitettyä vuoden 2014 syksyyn mennessä.Asetimme itsellemme projektin alussa ainoastaan yhden vaatimuksen: kehitettävien mallien olisi aidosti tuettava asiantuntijoidemme työskentelyä ja heidän hyvinvointiaan. Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää sekä luopumista perinteisten henkilöstömallien näkökulmista että myös kriittistä pohdintaa siitä, mitkä asiat vaikuttavat työntekijöiden onnistumiseen nykyajan työympäristössä. Pohdintaa on viemässä eteenpäin koko työyhteisömme – mallit rakennetaan alusta alkaen yhteistyössä henkilöstön kanssa pilotoinnin ja kokeilemisen kautta.

Johanna Pystynen, Vincit Oy blogi