Tulevaisuudessa työt tehdään toisin - Liideri-ohjelman tutkimushaun satoa

Liideri-ohjelman ensimmäisen tutkimushaun tuloksena käynnistettiin kahdeksan tutkimuskokonaisuutta. Haussa olivat teemoina uudenlaiset työn organisoinnin ja työnteon tavat liiketoiminnan kehittämisessä.

Käynnistetyt tutkimushankkeet ovat 2–3 vuoden mittaisia. Niitä on varauduttu rahoittamaan yhteensä 3 miljoonalla eurolla.
Tutkimusten päämääränä on löytää yrityksille ja julkisyhteisöille keinoja ja työkaluja uudistaa liiketoimintaa ja kehittää toiminnan vaikuttavuutta kestävällä tavalla. Yritykset testaavat uusia työkaluja ja menetelmiä myös erillisillä kehittämisprojekteilla. Uudistukset näkyvät yrityksissä parempana tuottavuutena ja työn ilona.
"Haussa painotettiin yhteistyötä tutkijoiden, työpaikkojen ja kehittäjien kesken. Tutkimuksen rinnalla toteutetaan työpaikoilla projekteja, joiden tavoitteina ovat esimerkiksi uusien ratkaisujen nopeat kokeilut ja kehittämismenetelmien vieminen arkipäivän käytännöiksi", kertoo asiantuntija Maarit Lahtonen.

Liiderin ensimmäisen tutkimushaun teemoja työstettiin talven 2013 aikana sosiaalisen median InnoTyö-alustan keskusteluissa sekä tutkijoiden, kehittäjien ja työpaikkojen edustajien yhteisissä työpajoissa.
"Molemmat hakua valmistelleet työpajat keräsivät yli satapäisen osallistujajoukon. Työpajoihin osallistuneet tutkijat, konsultit ja työpaikkojen edustajat kertoivat saaneensa paljon uusia näkökulmia ja tutustuivat myös uusiin potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin. Toivotamme antoisaa tutkimusmatkaa nyt käynnistetyille tutkimushankkeille ja toivon, että tällä kertaa ulkopuolelle jääneet osapuolet tulevat mukaan muuhun ohjelman tarjoamaan palvelutoimintaan", sanoo ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen.

Käynnistetyt tutkimushankkeet yhteyshenkilöineen

HYVE 2020: Työ, yhteisö ja kestävä talous
HYVE 2020 tarkastelee uudenlaista yhteisöllisyyttä uuden työn käsitteen, työn uusien tilojen, läsnäolon ja johtajuuden näkökulmista.

Työterveyslaitos, erikoistutkija Pia Houni
Tampereen Yliopisto, tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi
Jyväskylän Yliopisto, yliopistonlehtori Tiina Kontinen
Åbo Akademi, yliopisto-opettaja Nina Kivinen

Yhteistä ymmärrystä ja työn merkityksellisyyttä edistävät uudet, tuottavat työnteon tavat
Tutkimusprojektin tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa siitä kuinka uudenlaisten työtapojen kautta ja yhteistä ymmärrystä lisäämällä voidaan kasvattaa työn merkityksellisyyttä yksilölle sekä parantaa tuottavuutta.

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, projektipäällikkö Liinamaaria Hakola
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, tutkija, projektipäällikkö Sami Jantunen
Teknologian tutkimuskeskus VTT, erikoistutkija, dosentti Tapio Koivisto

Ketterät liiketoiminnan ja palvelujen kehittämistä edistävät yhteiskehittämisen käytännöt
Viiden yliopiston monitieteisen tutkimusprojektin tavoitteena on tuottaa uutta tietoa liiketoiminnan yhteiskehittämisen käytännöistä palvelun tuottajien/palveluverkostojen ja näiden asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa.

Turun yliopisto, professori Ulla Hytti
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, projektipäällikkö Anna-Maija Nisula
Itä-Suomen yliopisto, professori Päivi Eriksson
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, yliopistonlehtori Saija Katila
Lapin yliopisto, yliopistonlehtori Pikka-Maaria Laine

Arvoa ja arvostusta arkeen - Muutosvoimaa yhteistyöhön
AAA – Arvoa ja arvostusta arkeen: Muutosvoimaa yhteistyöhön -projektin tavoitteena tutkia ja kehittää uusia arjen työn tekemisen muotoja ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat samanaikaisesti tehokkaan nykyliiketoiminnan että sen jatkuvan kehittymisen ja uudistumisen.

Teknologian tutkimuskeskus VTT, johtava tutkija Maaria Nuutinen

Innostuksen spiraali (INSPI) - Voimavarakaravaanit liikkeelle!
Hankkessa tutkitaan ns. edelläkävijäorganisaatioiden toimintatapoja, kehitämme ja arvioimme voimavaralähtöisiä kehittämisprosesseja ja toteutamme etenevän seurantakyselytutkimuksen .

Työterveyslaitos, tutkimusprofessori Jari Hakanen

Organisaation resilienssin edistäminen
RESCAS-projektissa tunnistetaan ja kuvataan resilienssiä edistäviä organisatorisia käytäntöjä ja yksilöiden kyvykkyyksiä, minkä pohjalta sitten kehitetään ja levitetään käytännöllisiä malleja ja työkaluja organisaatioiden resilienssin tukemiseksi.

Teknologian tutkimuskeskus VTT, johtava tutkija Mika Nieminen & teknologiapäällikkö Heli Talja 
Työterveyslaitos, tutkimusinsinööri Henriikka Ratilainen

Back Stage Interaction for Effective Collaboration and Innovation
BACI tarttuu erityisesti yhteistyöhön liittyviin haasteisiin ja pyrkii tekemään läpinäkyväksi työntekijälähtöisiä toimintatapoja, joita ei tällä hetkellä kyetä riittävästi huomioimaan johtamiskäytännöissä.

Aalto-korkeakoulusäätiö, projektipäällikkö Tea Lempiälä

Virtual collaboration and knowledge transfer in rapid development
RaDe -projekti parantaa Pohjois-Suomen yritysten kyvykkyyttä kehittää nopeasti tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan uusiin ja muuttuviin asiakastarpeisiin.

Oulun yliopisto, professori Harri Haapasalo

Lisätietoja hankkeista