Tulevaisuuden pomo on kaveri mutta ei ystävä

Tulevaisuuden johtaminen muuttuu mielekkyyden johtamiseksi. Johtajan yhteistyökyky on nousemassa pätevyyden sijaan pomon tärkeimmäksi ominaisuudeksi, sillä nykyinen teollinen johtajuus keksittiin sata vuotta sitten ja sen aika tulee kuolemaan seuraavien kymmenien vuosien aikana.

Tekes on rahoittanut Työ ja johtajuus liminaalitilassa: Kaverijohtaminen osuuskunnissa -hankekokonaisuutta, jossa tulevaisuuden johtajuutta ovat tutkineet yhteistyössä Åbo Akademi, Työterveyslaitos, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Kaverijohtajuus on tulevaisuuden sana, sillä tulevaisuuden työntekijät eivät toimi tehokkaasti vanhanaikaisen pomottamisen alla, vaan odottavat pääsevänsä osallistumaan työyhteisön päätöksentekoon alusta alkaen. Johtajan tärkein ominaisuus ei jatkossa olekaan asiakeskeinen pätevyys, vaan yhteistyötaidot.

Kaverijohtajuuteen siirtyminen on tuottavuudelle elinehto. Uuden tyyppiseen johtajuuteen on siirryttävä, mikäli yrityksissä halutaan saada tulosta.

Kaveripomo on visuaalinen johtaja

Työn tehokkuus kasvaa työn mielekkyyden lisäämisellä. Ihmisiä ei pidetä koneina, mutta kaveripomon tulee tietää, miten ihmisistä saadaan täydet tehot. Ihmisiä johdetaan visuaalisesti ja innostavasti, niin että jokaisella työntekijällä on visio selvänä.

Tiedolla ei pysty enää johtamaan

Tieto ei ole enää vain johtajan yksinoikeus. Nyky-yhteiskunnassa tieto on kaikkien saatavilla. Lapsemmekin tietävät enemmän kuin me.

Kaverijohtajuus ei tee pomoa tarpeettomaksi

Johtajia tarvitaan aina, sillä ilman johtajaa toimitaan liminaalitilassa, jossa ei ole rakenteita ja silloin eteneminen on hankalaa.

Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja

Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja tarjoaa työkaluja Y-sukupolven johtamiseen. Innostuskirja käy maan, veden, tulen, tuulen ja tyhjyyden elementtien kautta läpi kaverijohtajuuden portaat. Kaverijohtajuuden työkaluista on hyötyä kaikille tulevaisuuden johtajille.

Kirja on tilattavissa ja ladattavissa Pellervon sivuilla. 

 

 

Lisätietoja kaverijohtajasta...