TekesTalkissa etsittiin uutta tapaa ajatella ja tehdä liiketoimintaa

Miten yritykset voivat hyödyntää liiketoimintansa kehittämisessä työntekijöitään ja asiakkaitaan? Mistä löytyvät uudet ja erilaiset kumppanit? Miten voisit yllättää asiakkaasi positiivisesti? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin, kun Fiiliksestä Fyrkkaa ja Liideri –ohjelmat esittäytyivät kevään 2013 TekesTalk–kiertueella yli 700:lle ohjelmien teemoista kiinnostuneelle yritykselle ja tutkijalle.

Kiertueen tavoitteena oli innostaa yrityksiä hakemaan uusia kasvun ja kansainvälistymisen eväitä. Näitä löytyy esimerkiksi asiakasymmärryksen ja asiakaskeskeisten toimintatapojen kehittämisestä ja yrityksen sisäisestä uudistumisesta.

TekesTalkissa yritykset, tutkijat ja Tekesin asiantuntijat jakoivat lyhyiden alustusten avulla näkemyksiään siitä, millaista uutta ajattelua ja mitä uusia työkaluja yritysten ja organisaatioiden menestys vaatii. Yritykset kertoivat omia vinkkejään ja oppejaan liiketoiminnan kehittämisestä Tekesin rahoittamissa hankkeissa. Jokaisessa tilaisuudessa Tekesin edustajat myös sparrasivat halukkaita yhteistyöhön Tekesin kanssa.

”Erinomainen tilaisuus; rentoa, mutta täyttä asiaa!”

- Yksi tavoitteemme oli laajentaa asiakaskuntamme käsitystä Tekesin tarjoamista mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämiseen. Halusimme haastaa nykyisiä asiakkaita pohtimaan tutkimus- ja kehitystoimintaa uudesta näkökulmasta. Halusimme myös löytää uusia asiakkaita. Näissä onnistuimme mielestäni hyvin. Kiertuepalautteen perusteella monen käsitys Tekesin tarjoamista mahdollisuuksista laajentui merkittävästi, toteaa Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman päällikkö Minna Suutari.

Kiertueella opittiin muun muassa, että usein paras tieto ja ymmärrys omasta alasta löytyvät yrityksen omilta työntekijöiltä eri puolilta organisaatiota. Kun halutaan kehittää liiketoimintaa uuteen suuntaan, myös yrityksen sisäisessä tekemisessä on tapahduttava muutos. Liideri-ohjelman hengessä monessa yrityspuheenvuorossa todettiin, että yritysten on aika opetella yhdistämään tuotteiden ja palveluiden kehittäminen uudenlaisiin työnteon tapoihin ja ryhtyä kehittämään yritysten johtajuutta nykypäivän tarpeita vastaavaksi. - Hyvä johtaminen kannustaa työntekijöitä esittämään ideoita. Myös asiakkaiden näkemykset ovat arvokkaita. Työntekijöiden osaamista paremmin hyödyntämällä ja hyvän työpaikkabrändin luomisella saadaan aikaan parempaa tulosta, sanoo Liiderin ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen.

Yritykset kertoivat esimerkkejä myös siitä, miten ne ovat yhdistäneet asiakastiedon ja asiakasymmärryksen tuloksellisella tavalla liiketoimintaan ja pystyneet luomaan kokonaan uudenlaista arvoa asiakkaalle. TekesTalkissa kuullut puheenvuorot vahvistivat Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman perussanomaa.  Ylivoimainen tekninen toteutus tai tuotteen kilpailukykyinen hinta eivät enää yksin takaa yrityksen menestystä.  Asiakkaan käyttäytymiseen vaikuttavat hinnan ja toiminnallisten ominaisuuksien lisäksi tuotteen asiakkaalle tarjoamat hyödyt, kokemukset ja tunteet.  Jotta asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata, yritysten on tunnettava asiakkaansa ja ajateltava liiketoimintaansa uudella tavalla.

Lisätietoa:

Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelma: Minna Suutari, ohjelmapäällikkö, 02950 55830, minna.suutari@tekes.fi
Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelma: Nuppu Rouhiainen, ohjelmapäällikkö, 02950 55949, nuppu.rouhiainen@tekes.fi, www.tekes.fi/liideri


TekesTalk-kiertueen paikkakuntakohtaiset esitykset:

TekesTalk maakuntien medioissa: