Ryhmän luovuus on paljon enemmän kuin yksilöiden summa

Organisaation luovuus tulisi nähdä laajemmin kuin miten se nykyisissä organisaation luovuusmalleissa esitetään. Lisäksi organisaation luovuutta voidaan tietoisesti edistää. Tämä käy ilmi KTM, DI Anna-Maija Nisulan Lappeenrannan teknillisen yliopiston, kauppatieteellisen tiedekunnassa tehdystä tietojohtamisen väitöstutkimuksesta.

Anna-Maija Nisulan väitöskirja Building organizational creativity – A multitheory and multilevel approach for understanding and stimulating organizational creativit eli Organisaation luovuuden rakentaminen - moniteoreettinen ja monitasoinen lähestymistapa organisaation luovuuden ymmärtämiseen ja kehittämiseen tarkastettiin 19.12.2013 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Vastaväittäjänä toimi Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja keskittyy organisaation luovuuden rakentamiseen ja tukemiseen. Väitöstutkimuksessa halutaan ymmärtää ja laajentaa organisaation luovuuskäsittelyä. Ryhmän luovuus nähdään enemmän kuin yksilöiden summana. Tutkimuksessa luovuus nähdään koko organisaation ominaisuutena, luodaan uusi luovuusmalli – yksilön näkökulmasta enemmän organisaation suuntaan.

Väitöskirja selkiyttää, mitä organisaation luovuus on ja miten voidaan kehittää organisaation luovuutta, kehittämisinterventiot on toteutettu improvisaatioteatterin näkökulmaa hyödyntäen. Luovuus nähdään toteutuneena uutena, tekemisen kautta uudistumisena. Tässä johtamisella on tärkeä rooli ymmärtää, mitä luovuus on. Tarvitaan valtuuttavaa johtamista, työpaikalla on annettava mahdollisuuksia, luotava käytäntöjä ja foorumeita harjaannuttamaan luovuutta.

Vastaväittäjän esittämät kysymykset johtivat lopuksi pohtimaan organisaation luovuuden määrittelemistä ja kehittämistä uudistumiskyvyn ja luovuuden näkökulmasta, sekä pohtimaan sen vaikutuksia innovatiivisuuteen laajassa mielessä.
Mielenkiintoisimmat tulokset väitöstutkimuksessa suomalaisen tuotannollisen teollisuuden kannalta on sen antama merkitys johtamiselle ymmärtää, mitä organisaation luovuus on. Kollektiivisen luovuuden menetelmät antavat mahdollisuuksia pk-yrityksille, mahdollisuus jokaiselle osallistua – mukana jaettu johtajuus, luovan tilan edistäminen.
Improvisaatioteatterin kollektiivinen luovuudenprosessi voi opettaa – vuorovaikutteisuutta ja keskinäistä orientoitumista. Tärkeintä on, että prosessissa saadaan esille sellaisia asioita, joita tietoisella ajattelulla ei saada. Improvisaatiossa virheet kuuluvat "ohjelmaan" – yrityselämässä virheiden kautta voidaan nähdä toisin – havaita uusi keksintö, uusi asia.


Anna-Maija Nisula: Building organizational creativity – A multitheory and multilevel approach for understanding and stimulating organizational creativit

Nuppu Rouhiainen