Menestyminen edellyttää innovatiivisia ratkaisuja – Liideri Alihankintamessuilla

Vuoden 2013 Alihankkija -tittelin sai tamperelainen ATA Gears Oy ja vuoden 2013 Päähankkijaksi valittiin loimaalainen Pemamek Oy. Palkinnot jakoi Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry Tampereen Alihankinta-messuilla.

ATA Gearsin toimitusjohtaja Antti Kontinen totesi Aamulehden (25.9.) haastattelussa: "Yrityksemme menestystekijöitä ovat henkilöstön osaaminen, laadukkaat ja kilpailukykyiset tuotteet, parhaat suunnittelupalvelut sekä asiakkaista huolehtiminen." Pemamekin toimitusjohtaja ja omistaja Pekka Heikonen puolestaan korosti samaisessa haastattelussa, että yrityksen menestys perustuu siihen, että he ovat tuotekehityksessä aina hieman kilpailijoita edellä ja pyrkivät aina uusimpiin ratkaisuihin. Heillä on vahva yrittäjähenki ja tekemisen meininki, ja yritys on tietoisesti panostanut osaamiseen.

Liideri-ohjelman seminaarissa avaimia uudistumiseen

Messuilla 24.9. järjestetty Liideri-ohjelman seminaari "Avaimia liiketoiminnan uudistumiseen! Kolme askelta..." oli myös menestys. Seminaarissa liiketoiminnan uudistamista lähestyttiin kolmesta näkökulmasta, jotka olivat käyttäjän kokemus, työhön heittäytyminen ja jokaisen voitto verkostotoiminnassa. Lähes viisikymmenpäinen yleisö osallistui aktiivisesti keskusteluihin ja kommentointiin.

Kokemuksellisuus keskiöön - askel yksi

Ensimmäisessä askeleessa Aalto yliopiston Virpi Roto haastoi yrityksiä nostamaan keskiöön teknologian sijasta kokemuksellisuuden. Hän lopetti heittoon: "Keskity kokemukseen. Alihanki teknologiat!" Metso Oy:n Hannu Paunonen jatkoi kertomalla esimerkkejä siitä, mitä heillä tarkoittaa käyttäjän empaattinen kohtaaminen. Hän korosti puheenvuorossaan teknologian merkitystä työn tekemisen parantajana. Pitää keskittyä työn muotoiluun. Tämä tarkoittaa käytännössä ihmisten kohtaamista ja heidän kuunteluaan, tarinoiden rakentamista työorganisaation kehittymisestä sekä tiedonhalun ja palautekanavien luomisen tärkeyttä.

Virpi Roton esitys (12 Mt)

Hannu Paunosen esitys

Hyvä fiilis - askel kaksi

Toisessa askeleessa sukellettiin Normetin esimerkin kautta siihen, mitä tarkoittaa kun alihankkijat toteavat, että päämiehen yrityksessä ollaan enemmän kuin töissä. Mitä se on, kun työhön heittäydytään ja työkavereita arvostetaan. Erno Salmela Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta nosti esiin tutkimuksen kertomaa miten tähän päästään: johtamisen merkitys aktiivisessa osallistumisessa, tiimeissä täydennetään ja tuetaan toisia ja jokaisella yksilöllä on merkitystä. Kari Kainulainen kertoi, että Normetin hyvä fiilis = osallistuminen, oivallus, omistajuus, on viety myös verkostoyhteistyöhön yrityskumppanien kanssa.

Kari Kainulaisen esitys

Win-win - askel kolme

Kolmannessa askeleessa "rahat puhuivat". Kysyttiin voiko olla win-win-tilanne niin, että verkostossa kaikki ovat voittajia? Ari Happonen Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta kertoi aluksi mihin verkostoyhteistyö yleensä tutkimusten mukaan kompastuu. Yksi suuri kompastuskivi on kiire. Vaikka verkostot painottavat yhteisen tahtotilan ja ymmärryksen rakentamista, aikaresurssin puute vaikuttaa siihen, että asiat eivät tapahdu siten kuin paperilla kerrotaan. Tanan verkostossa tämä kynnys on tehdyn tutkimuksen mukaan ylitetty. Verkoston yritykset kokevat, ettei hyödynjako ole vain yksisuuntaista, pyritään parempaan kuin standardiin ja yhdessä halutaan olla edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjiä. Tanan Kauko Kinnusen mukaan Tanan verkostossa kaikki keskittyvät omaan ydinosaamiseensa ja Tana hoitaa tuotekehityksen ja markkinoinnin. Win-win-tilanne perustuu siihen, että vastuut jaetaan kumppanien kesken ja osapuolet keskittyvät oman erikoisosaamisalueensa johtamiseen. Näin verkoston myynti lisääntyy ja jalostusarvo kasvaa.

Kauko Kinnusen esitys