MEADOW-projektin väliaikatuloksia

Tekesin vuosina 2012-14 rahoittama MEADOW-projekti tutkii monipuolisesti organisaatioiden ja työn muutosta Suomessa. Tutkimusaineistona on 1531 yritysten ja julkisyhteisöjen johdon sekä 1711 samojen organisaatioiden työntekijöiden puhelinhaastattelua.

Työntekijähaastattelujen tarkoituksena on täydentää työnantajahaastatteluihin ja rekisteriaineistoihin perustuvaa yritys- ja organisaatiotasoista tietoa. Oheiseen yhteenvetoon on tiivistetty eräitä MEADOW-projektin mielenkiintoisimpia välituloksia.

Yhteenveto...