Kestävä johtajuus sai mittarit

Luonnonvarojen hiipuminen, väestönkasvu, ilmastonmuutos ja muut globaalit haasteet edellyttävät uudenlaista johtajuutta.

Kestävä johtajuus puntaroi valinnat yksilön ja luonnon hyvinvoinnin kannalta ja päätökset tehdään niiden perusteella. Näin tulisi tehdä, koska kestävä johtajuus parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Samalla se takaa, että tuottavuus kasvaa kestävästi uskotaan SEFEltä.

Suomen Ekonomiliitto (SEFE), Sitra ja Empiros oy ovat työstäneet kestävän johtajuuden mittariston.

Verkkotyökalu antaa tuloskortin liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi.
Kannattavan liiketoiminnan ohella mittareiksi ovat tarjolla yksilön, yhteisön ja luonnon hyvinvointi. Visio luodaan yhdessä henkilöstön kanssa, mikä lujittaa yhteistä ymmärrystä tavoitteista.

Verkossa toimiva kestävän johtajuuden tuloskortti kattaa sitoutumisen, johtajuuden, käytännön toimet ja toiminnan onnistumisen mittarit. Osa-alueet on purettu väittämiksi, joihin vastaamalla selviävät nykytila ja mahdolliset muutostarpeet.

Strategiaa koskevat väittämät puolestaan mittaavat, miten yritys tai organisaatio toimii alansa kilpailussa, toimintaympäristössään sekä henkilöstönsä ja asiakkaidensa kanssa. Toiminnan pitää olla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää.

Tarvittavia toimia ohjaavat liikennevalot. Vihreä väri osoittaa, että asia on kunnossa. Keltainen kertoo, että joitakin asioita tehdään oikein tai niitä pyritään kehittämään ja punainen varoittaa puolestaan jatkamasta entiseen malliin.

Työelämässä kestävä johtajuus painottuu työhyvinvointiin, sillä työstään innostunut ihminen on myös tyytyväinen, motivoitunut ja tuottava. Se edellyttää luottamuksen rakentamista, vuorovaikutustaitoja, tasa-arvoisuutta ja erilaisuuden kunnioittamista.

Luonnon hyvinvointi taas nivoutuu yritykseen joko suoraan tai välillisesti. Eniten se vaikuttaa yrityksiin, joilla on paljon tuotantoa ja jotka käyttävät samalla paljon raaka-aineita.

Maksuton mittaristo

Lähde: Kauppalehti