Johda ja mittaa työelämän innovaatioita

Työelämän innovaatioiden johtaminen ja mittaaminen on teemana Tekesin rahoittamassa INWORK-tutkimusprojektissa (2012–13). Hankkeessa kuusi yliopistoa tutkii, kuinka johtamisella voidaan tukea uusia työn tekemisen tapoja ja organisaatioiden uudistumista. Monitieteisen hankkeen tuloksista kerrotaan HENRY ry:n Työn tuuli -lehden erikoisnumerossa 1/2013.

Ainutlaatuisen laajaan yliopistojen väliseen yhteistyöhön perustuva hanke kohdistuu monipuolisesti innovaatioiden ja uudistumisen johtamiseen ja mittaamiseen eri näkökulmista. Työn tuuli -lehdessä on kuusi artikkelia, joissa jokainen yliopisto kertoo oman osahankkeensa tuloksista. INWORK on käytäntöön suuntautuva hanke. Tarkoituksena on tukea ensisijaisesti pienten ja keskisuurten yritysten uudistumista. Artikkelien kohteena ovatkin konkreettiset yritys-caset.

Anna-Maija Nisula ja Aino Kianto Lappeenrannan teknillisestä yliopisto kertovat perinteisen teollisuusyrityksen sparrauksesta omaksua jatkuvan parantamisen menettelytapoja. Satu Aaltonen ja Ulla Hytti Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta tarkastelevat perheyrityksen henkilöstöjohtamisen uudistamisen haasteita kiristyvässä kilpailutilanteessa. Sari Laari-Salmela, Vesa Puhakka ja Anniina Rantakari Oulun yliopistosta osoittavat artikkelissaan, että myös telemarkkinointiyritys voi nousta määrätietoisella kehittämistyöllä yhdeksi Suomen parhaista yrityksistä. Eeva Aromaa, Päivi Eriksson ja Heidi Rajamäki Itä-Suomen yliopistosta esittelevät kehittämänsä 4Tee-menetelmän ja sen, kuinka menetelmää on hyödynnetty asuntopalveluorganisaation toiminnan ideoinnin apuna. Lapin yliopiston tutkijat Pikka-Maaria Laine ja Susan Meriläinen ovat tutkineet ohjelmistopalveluyrityksen "epäjohtamisen" käytäntöjä ja kertovat lähemmin siitä, mistä tässä on oikein kyse. Ulla-Maija Uusitalo ja Janne Tienari Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta arvioivat viimeisessä artikkelissa Aalto-yliopiston Design Factoryn toimintaa rajoja rikkovana innovaatiofoorumina.

Hankkeen lopputuotoksena valmistuu innovaatiokäytäntöjen käsikirja. Hanke liittyy vahvasti Liideri-ohjelman teemoihin palvellen myös ohjelman kehittämistä ja sen teemojen tarkentamista.

Lisätietoja

Professori Päivi Eriksson, paivi.eriksson(at)uef.fi, Itä-Suomen yliopisto

Professori Janne Tienari, janne.tienari(at)aalto.fi, Aalto-yliopisto

INWORK-projekti Facebookissa